"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NBBU: creëer inkomenszekerheid voor alle werkenden met een basisregeling

Pas het sociale stelsel aan om alle werkenden gelijk te behandelen en zekerheid te bieden, zegt uitzendkoepel NBBU

Als je alle werkenden in Nederland inkomenszekerheid wilt bieden, moet je voor alle werkenden een gelijk fundament creëren. De vraag naar wendbaarheid op de arbeidsmarkt zal namelijk niet verdwijnen. Extra regelgeving leidt vooralsnog tot nieuwe, minder gereguleerde vormen. De vaste arbeidsovereenkomst als enige vorm van zekerheid is bovendien geen oplossing, toont de coronacrisis. De oplossing voor zekerheid moet liggen in een basisregeling voor alle werkenden, vindt de NBBU.

Lees de visie van NBBU: Meer wendbaarheid in crisistijd

De afgelopen maanden hebben laten zien dat wendbaarheid een structurele behoefte is van bedrijven. Flexibiliteit draagt bij aan de levensvatbaarheid van organisaties, die in crisistijden snel kunnen afschalen en na een crisis weer snel kunnen groeien. Wat de coronacrisis verder aantoont, is dat van veel werkenden de baan op de tocht staat ondanks hun vaste arbeidsovereenkomst. Werk is geen zekerheid en een arbeidsovereenkomst kan zekerheid hooguit maar ten dele waarborgen.

Na iedere crisis wordt het eerste herstel ingeluid door een toename van het aantal flexibel werkenden. In een hoogconjunctuur, bij toenemende schaarste aan beschikbare werkenden, groeit vervolgens het aantal vaste contracten. Dat is een constante in de grafieken en cijfers over de werkgelegenheid van de afgelopen decennia. De arbeidsmarkt is veel afhankelijker van deze golfbewegingen dan we in de maatschappelijke discussie willen erkennen.

Andere doelstelling nodig
Wanneer je de zekerheid voor en de gelijkheid tussen werkenden wilt vergroten, is een andere doelstelling nodig. Niet die van het verstevigen van de arbeidsovereenkomst – welke vorm dan ook – maar het verstevigen van de inkomenszekerheid. Een basisregeling voor werkenden is hiervoor de oplossing, zegt de NBBU. Een basisregeling biedt alle werkenden vergelijkbare zekerheid en een gelijk speelveld waarin plaats is voor iedereen.

Basisregeling biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid en werkverlies
Met een basisregeling biedt je iedere werkende dekking bij arbeidsongeschiktheid en werkverlies. Het fundament is een sociaal minimum dat centraal is vastgesteld. Daarbovenop kan een individuele keuze worden gemaakt om een aanvullende regeling, een pluspakket, af te nemen. De afdracht voor deze regelingen wordt door alle werkenden gedaan, bij iedere geldelijke beloning voor werk. Inkomensverlies van werkenden kan zo door collectiviteit en schaalgrootte worden opgevangen.

Stop met symptoombestrijding
De huidige maatschappelijke discussie over arbeidsmarktvraagstukken richt zich te veel op symptoombestrijding. Dat resulteerde de afgelopen jaren in de WWZ, de Wet DBA en de WAB, zonder dat de discussie hiermee tot een einde is gekomen. Sterker, het huidige kabinet schuift verdere hervormingen van de arbeidsmarkt door naar een volgend kabinet. De NBBU is van mening dat de discussie vanuit de overkoepelende doelstelling moet worden gevoerd: inkomenszekerheid creëren voor alle werkenden. Een basisregeling voor alle werkenden is hiervoor de oplossing.

Bron: NBBU, 30 november 2020

Lees ook
NBBU pleit voor basisregeling in wendbare arbeidsmarkt

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.