"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

UWV dienstverlening bevordert arbeidsdeelname

Studies naar de effecten van de dienstverlening die UWV aanbiedt, wijzen uit dat dit de arbeidsdeelname bevordert en het beroep op WW-uitkeringen vermindert.

In een nieuw Kennisverslag laat UWV zien hoe effectief de verschillende soorten dienstverlening zijn. De effecten zijn weliswaar beperkt in omvang, maar wijzen onveranderd dezelfde kant op. Samengevat:

  • Inzet van UWV dienstverlening bevordert de arbeidsdeelname.
  • Inzet van UWV dienstverlening vermindert het beroep op WW uitkeringen.
  • Het effect op het uitkeringsberoep is sterker dan het effect op de arbeidsdeelname.

Soort dienstverlening bepalend voor duurzaamheid effect
Hoe lang het effect op de arbeidsdeelname aanhoudt, hangt af van de soort dienstverlening: aanbodversterking in de vorm van het trainen van sollicitatievaardigheden heeft een duidelijk duurzamer effect dan arbeidsbemiddeling in de vorm van speeddates met uitzendbureaus.
(In dit onderzoek is overigens gebruikgemaakt van de omstandigheid dat er voor de speeddates met uitzendbureaus meer gegadigden dan plaatsen waren, met als gevolg dat steeds een willekeurig deel van de werkzoekenden niet voor de speeddate werd uitgenodigd; zie pagina 4 van het kennisverslag.)

Ook effectief bij minder kansrijke WW’ers
De dienstverlening helpt ook minder kansrijke WW’ers bij het zoeken en vinden van werk. Dit geldt voor alle onderzochte vormen van dienstverlening, uitgezonderd speeddates met uitzendbureaus. Welke soort dienstverlening het beste helpt, verschilt voor de verschillende groepen minder kansrijke WW’ers.

  • Gesprekken hebben vooral nut voor WW’ers met persoonlijke belemmeringen in de vorm van weinig geloof in eigen kunnen, een geringe werkzoekintentie e.d.
  • De training Succesvol naar Werk, ter verbetering van de sollicitatievaardigheden, is effectief voor middelbaar en hoger opgeleide ouderen.
  • Lager opgeleide ouderen hebben vooral baat bij jobhunting en beroepsgerichte training of scholing.

Bron: UWV, 6 mei 2020

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.