"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Al 100 bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld voor malafiditeit

De SNCU, de CAO-handhavingsorganisatie in de uitzendbranche, boekt succes bij de rechter door malafide bestuurders van uitzendondernemingen persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Persoonlijk aansprakelijk bij faillissementsfraude
Inmiddels heeft de rechter al in honderd zaken van de SNCU bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld, als zij via malafide constructies hun verantwoordelijkheden proberen te ontlopen. Bestuurders kunnen zich door deze vonnissen niet langer verschuilen achter een vennootschap en worden geraakt in hun privévermogen.

Jaap Buis, directeur van de SNCU: “Bestuurders van een uitzendonderneming die zich eenvoudig van een probleem denken te kunnen ontdoen door een vennootschap te laten ‘ploffen’, over te dragen aan een katvanger of nog snel even ‘leeg te trekken’, komen hier steeds minder vaak mee weg en hebben persoonlijke aansprakelijkheid te vrezen.”

Meer handhaving noodzakelijk
Sinds 2008 is uitgebreide jurisprudentie tot stand gekomen rondom bestuurdersaansprakelijkheid in SNCU-dossiers. Het betreft inmiddels 100 arresten en vonnissen. Met alleen de privaatrechtelijke handhavingsactiviteiten van de SNCU wordt het net rond malafide bestuurders echter niet gesloten. Volgens de SNCU zijn aanvullende publiekrechtelijke handhavingsactiviteiten noodzakelijk.

Buis: “Op deze manier voelt onze inspanning soms nog als dweilen met de kraan open. Zolang malafide bestuurders eenvoudig een nieuwe B.V. kunnen oprichten, de controle bij overdracht van een B.V. aan een katvanger te wensen overlaat en bij turboliquidatie helemaal geen controle plaatsvindt, kan malafiditeit blijven bestaan. Sterk overheidsoptreden is zeer noodzakelijk om op lange termijn effectief te zijn.”

Capaciteit tekort
De vraag is echter of hier wel effectief op gehandhaafd kan worden met de beschikbare overheidsmiddelen. Jaap Timmer, projectleider faillissementsfraude bij de FIOD, geeft in het FD aan dat slechts 20% van het totale aantal fraudegevallen bij de FIOD wordt gemeld. “Dat mag overkomen als weinig, maar meer kunnen de FIOD en de politie qua capaciteit niet aan”, aldus Timmer.

Bron: SNCU, 4 mei 2020, FD, 29 april 2020

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.