"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Apollo Vredestein schrapt 750 fte, ook 150 uitzendkrachten verliezen hun baan

De malaise in de autobranche raakt nu ook de werkgelegenheid bij Apollo Vredestein in Enschede.

De directie van bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede kiest voor een forse krimp van het aantal banen.

Tenminste 750 werknemers in Enschede hangt dit jaar baanverlies boven het hoofd. Het gaat om 750 fte, nog onduidelijk is hoeveel parttime banen hiermee ook zijn gemoeid, waardoor het aantal werkloze medewerkers alleen maar zou toenemen in absolute zin. Naast deze vaste banen wordt de flexibele schil met uitzendkrachten eind deze maand al afgepeld. Dat gaat om bijna 150 werknemers.

Het personeelsbestand in de Enschedese fabriek krimpt hierdoor van 1.200 naar minder dan de helft. In de onderzoeks- en ontwikkelafdeling van Apollo Vredestein werken daarnaast circa 200 mensen.

De vakbonden wijten de krimp aan verplaatsing van het werk naar Hongarije. “Er is in Enschede steeds minder geïnvesteerd in mensen en machines,” aldus CNV Vakmensen. “Er ligt een bandenvoorraad voor pakweg drie maanden op het terrein. Dat is fors. En de prijzen staan onderwijl onder druk. Dat lijkt overigens niet in de laatste plaats vanwege de forse bandenproductie in de Hongaarse Vredestein-fabriek. Tegen lagere loonkosten worden daar sinds 2017 steeds meer banden gefabriceerd.”

De vakbonden gaan het sociaal plan van de plank halen dat zij al eerder afsloten met Apollo Vredestein. Dit sociaal plan is volgens hen nog minstens anderhalf jaar geldig.

Bron: CNV Vakmensen, 5 maart 2020

Zie ook
CAO Apollo Vredestein 2017-2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.