"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Sectorgericht toezicht op zzp-wetgeving start bij zorg en bouw

De Belastingdienst gaat sectorgericht toezicht houden op handhaving van de huidige zzp-wetgeving. Daarbij worden de sectoren zorg en bouw eerst onderzocht. Ook intermediairs in deze sectoren worden gecontroleerd.

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) meldt dit dinsdag in zijn brief aan de Tweede Kamer.

Samenwerking met brancheorganisaties
De sectorspecifieke benadering onderscheidt zich van het toezicht bij individuele opdrachtgevers omdat deze een (deel)sector omvat en de mix van instrumenten sterk afhankelijk is van de kenmerken van de sector. Het doel van de sectorspecifieke benadering is om een goede naleving te krijgen. De sectorspecifieke benadering heeft als voordeel dat deze in beginsel het brede bereik heeft van een hele sector. Dat voorkomt zo veel mogelijk marktverstoring, houdt het speelveld gelijk en is vanuit het oogpunt van naleving effectief en efficiënt.

Bij de sectorspecifieke benadering werkt de Belastingdienst samen met branche- of koepelorganisaties. De invulling hiervan wordt de komende periode samen met hen uitgewerkt. De criteria op basis waarvan vanuit fiscaal perspectief sectoren worden gekozen, zijn onder andere:
• Problematiek speelt breed in de sector;
• Omissies lijken zich op soortgelijke wijze in de sector voor te doen;
• Bedrijven melden de problematiek zelf, o.a. via vooroverleg en vragen om een reactie van de Belastingdienst;
• Signalen uit bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken.

De sectorspecifieke benadering vraagt capaciteit van en specifieke kennis en vaardigheden bij zowel medewerkers van de Belastingdienst als bij de sectoren. Daarom is met een beperkt aantal sectoren begonnen en kunnen er – mede op basis van de opgedane ervaringen – daarna andere sectoren aan worden toegevoegd. De eerste sectorbenaderingen zijn in de zorg, namelijk ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, een specifiek deel van de sector bouw, namelijk (grote) bouwprojecten, en de bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen in deze (deel)sectoren.

In de tweede helft van 2020 zal deze benadering naar verwachting worden verbreed als de eerste ervaringen zijn opgedaan. Dan zal een nieuwe afweging worden gemaakt bij welke andere van de in de Kamerbrief van juni 2019 genoemde sectoren (onderwijs, ICT, horeca en detailhandel) of nieuw opgekomen sectoren verbreding van de sectorbenadering kan plaatsvinden, zo meldt de Staatssecretaris.

Voortgangsrapportage
Het kabinet gaat de Tweede Kamer halfjaarlijks informeren over de uitvoering van het toezicht op arbeidsrelaties. De eerste rapportage wordt naar verwachting voor de zomer van 2020 aangeboden.

Bron: Ministerie van Financiën, Kamerbrief, 4 februari 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.