"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

YoungCapital NEXT – Het opleiden en ontwikkelen van jong talent

YoungCapital NEXT – Het opleiden en ontwikkelen van jong talent

Interview met Ineke Kooistra, CEO YoungCapital
en Maurice Peeters, Directeur YoungCapital NEXT

Ineke Kooistra en Maurice Peeters, YoungCapital
“Wij blijven specialist in jong talent en gaan nog meer investeren in opleidingen.”


Fabulous 20 Flexbranche
Capitalmind Corporate Finance Advisory stelt regelmatig de Fabulous 20 samen, een lijst van niet-beursgenoteerde organisaties in de flexbranche met de meeste omzetgroei gemeten over drie aaneengesloten jaren, op basis van geconsolideerde jaarcijfers. De groei in omzet van YoungCapital is aanzienlijk, zeker ook als die wordt vergeleken met beursgenoteerde uitzendorganisaties in ons land. Reden om hen er eens uit te lichten.

Fabulous publicaties
Fabulous Flexbranche 2018 (periode 2016-2014) YoungCapital op positie 5 (CAGR 43,1%).
Fabulous Flexbranche 2017 (periode 2015-2013) YoungCapital op positie 18 (CAGR 21,9%).
Fabulous Flexbranche 2016 (periode 2014-2012) YoungCapital op positie 22 (CAGR 14,2%).

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om geen Fabulous 20 Flexbranche samen te stellen maar eens extra aandacht te geven aan een aantal partijen die jaar op jaar opvallen in deze lijsten. Daarom publiceren we enkele interviews op FlexNieuws.nl met opvallende groeiers in de branche die er uitspringen met hun businessmodel.


YoungCapital NEXT
Maurice Peeters
Sinds vier jaar is Maurice Peeters verantwoordelijk voor de opleidingstak van YoungCapital, YoungCapital NEXT. “Wij leiden jongeren op voor werk waar intens behoefte aan is,” zegt hij. “We ontwikkelen praktisch opgeleide hbo-studenten en trainees die zichzelf goed kennen en kunnen handhaven, want wij combineren onze opleidingen met trainingen in persoonlijk leiderschap. Dat is een must in deze tijd waarin iedereen 24/7 aan staat en zich daarin staande moet houden. De hbo-studenten en trainees hebben na hun opleidingstraject geen studieschuld en zijn goed toegerust voor de arbeidsmarkt. Voor jongeren uit generatie Z is dat een aantrekkelijke startpositie.”

Maurice Peeters, directeur YoungCapital NEXT

Op je lijf geschreven?
“Ik ben bevlogen van opleiden. Ik heb er een persoonlijke klik mee. Er is ook veel vraag naar in de markt. Als ik veertig jaar geleden de kans had gekregen om op deze manier werk en opleiding te combineren, dan was dat voor mij een fantastische oplossing geweest. Ik had dan een fijnere schooltijd gehad en makkelijker mijn plek gevonden op de arbeidsmarkt. Gelukkig zijn er nu meer middelen om kinderen en jongeren die buiten de marge vallen (boven of onder, dat maakt niet uit) te begeleiden. Toch zie ik dat nog veel jongeren moeilijk hun plek vinden.”

Wat klopt er niet aan ons onderwijssysteem?
“Allereerst is het stelsel van studiefinanciering verouderd; het past niet bij de huidige generatie studenten. De studieschuld die jongeren momenteel opbouwen bedraagt gemiddeld 30.000 euro. Dat loopt straks verder op tot 40.000. Veel jongeren uit generatie Z (geboren tussen 1995 en 2010) hebben de effecten van de financiële crisis in hun nabije omgeving meegemaakt. Het voelt voor hen absoluut niet comfortabel om hun werkzame leven te beginnen met een studieschuld en een (automatisch daarmee vergezeld gaande) BKR-registratie.

Tegelijkertijd spreken wij aldoor bedrijven die klagen dat de kennis en vaardigheden van hbo- of wo-studenten niet aansluiten bij wat zij nodig hebben. Veel scholen zijn lang geleden geaccrediteerd en docenten geven hun leven lang onderwijs. Ze worden tussentijds te weinig bijgeschoold in digitalisering of op een andere manier gevoed vanuit de bedrijfspraktijk. De vereisten aan functies veranderen in hoog tempo. Wie nu een hbo-opleiding volgt, doet kennis op of leert een beroep dat waarschijnlijk al verouderd is of niet meer aansluit bij de vraag zodra hij/zij de arbeidsmarkt betreedt.”

Hoe lossen jullie dat op?
“Wij bieden twee oplossingen.”

Traineeships
“Voor jong talent dat al een afgeronde mbo-, hbo- of wo-opleiding heeft, bieden wij traineeships. Wij leren deze mensen een echt vak in techniek, finance, sales, online marketing, risk of IT. Binnen die vakgebieden zijn er bovendien verschillende richtingen.

Een traineeship start meestal met een bootcamp van acht weken. Daarna worden deze trainees gedurende anderhalf jaar gedetacheerd bij een opdrachtgever. Tussendoor volgen zij nog verschillende trainingen. Na afloop van het traineeship kunnen zij vervolgens in dienst gaan bij de opdrachtgever, terwijl hun studieschuld 0 euro bedraagt. Al onze 800 trainees hebben een eigen talentmanager/coach. Zij krijgen hetzelfde leiderschapsprogramma dat wij ook bieden aan onze interne medewerkers.”

Hbo- en mbo-opleidingen
“Daarnaast hebben wij in samenwerking met NOVI-college twee eigen hbo-IT-opleidingen: software development en bedrijfskundige informaticaOok zijn we bezig met het opzetten van een eigen mbo-opleiding techniek waar we eind dit jaar mee willen gaan starten. Wij doen dit vanuit dezelfde filosofie van vraag en aanbod: klanten van ons geven aan dat opleidingen niet (meer) aansluiten. En generatie Z heeft behoefte aan zekerheid. Die ziet graag dat de opleiding aansluit bij de praktijk en heeft geen zin in een studieschuld.”

Leren programmeren en soft skills versterken
“De hbo-studenten krijgen eerst drie maanden bootcamp waarbij ze vijf dagen per week onderwijs volgen in de beginselen van programmeren en al beginnen met de ontwikkeling van hun soft skills. Na die drie maanden hebben zij driekwart van hun studiepunten behaald. Vervolgens gaan zij vier dagen per week werken bij de opdrachtgever en een dag per week naar school. Daar verdiepen zij hun vakopleiding en werken aan hun persoonlijk leiderschap. De complete opleiding duurt 3,5 jaar en wordt afgesloten met een diploma. Als zij dat willen, kunnen zij dan in dienst treden bij de opdrachtgever en hebben geen studieschuld.

In de hbo-IT-opleiding software development hebben we nu 70 studenten. Dit jaar starten wij met 4 klassen. De volgende lichting begint in september, daarna start er weer een klas in februari. De nieuwe  hbo-IT-opleiding bedrijfskundige informatica start voor het eerst in september. Studenten worden in deze opleiding opgeleid tot succesbeheerder van AFAS.

Fitter
“Met onze opleidingen zetten wij mensen echt in hun kracht. Hun marktwaarde is groter, ze beschikken over actuele kennis en krijgen zelfinzicht. Daardoor kunnen zij zich beter dan hun leeftijdsgenoten staande houden in de work-life balance. Dat blijkt ook uit de cijfers. Onze totale groep van 800 tot 900 gedetacheerden heeft een zeer laag percentage ziekteverzuim (1,2 of 1,3%).”

Hoe selecteer je?
“Wij letten op gedrevenheid, passie en ambitie. Het maakt ons niet zoveel uit welke vooropleiding iemand heeft, als hij of zij maar het benodigde niveau en de passie heeft. ‘We hire character and train skills.’ Dat wordt vaak gezegd en het klinkt makkelijk, maar wij doen dat echt.”

Magneet
“Wij zijn een magneet voor jong talent, ons merk spreekt hen aan. Wij zijn ook continu bezig mensen die solliciteren te interviewen om te weten wat hen drijft. Daar kunnen we onze commercials op aanpassen. In Nederland hebben wij een database van 3,5 miljoen werkzoekenden voor een vaste baan of een bijbaan. Dat geeft ons een enorme voorsprong op onze concurrenten. Als je nu als potentiële werkzoekende bijvoorbeeld intoetst ‘bijbaan in finance’ of ‘werken in finance’, kom je in 63% van de gevallen op een website van YoungCapital, in 13% van de gevallen op een website van Randstad en in 3% van de gevallen op een website van Adecco.”

Hoe belangrijk wordt werken en leren in jullie dienstenpakket?
Die vraag stellen we aan Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital.
“Wij hebben de keuze gemaakt om nog meer een ontwikkelbedrijf te worden dan wij al zijn,” antwoordt zij. “Het past bij de vraag in de markt, maar ook zakelijk gezien is het een noodzakelijke stap. De marges van het traditionele uitzendbedrijf staan onder druk. Het maken van een verdienmodel uitsluitend op basis van uitzenden wordt steeds lastiger. Wie als uitzendbedrijf gezond wil blijven, moet zich dus richten op andere aanvullende diensten. Wij hebben besloten om specialist te blijven in jong talent en nog meer te investeren in opleidingen. YoungCapital NEXT is daar een prachtig voorbeeld van.”

Ineke Kooistra, CEO YoungCapital

Sterk gegroeid
“In vergelijking met onze concurrenten zijn wij organisch (dat wil zeggen: zonder overnames) het hardst gegroeid in de markt dankzij nieuwe klanten en het vergroten van ons marktaandeel bij bestaande klanten. Wij zenden jong talent uit in B&I, Logistiek, E-commerce, Retail, Office en CCC.”

Marktaandeel veroveren van Indeed en Monster
“Naast onze focus op opleidingen investeren wij fors in onze jobboards. Mede daarom hebben wij onlangs Jobbird gekocht. We hebben diverse vacatures online gezet voor accountmanagers van Jobbird. Wij zoeken ook een salesdirector die Jobbird gaat aansturen in Nederland en in Europa om marktaandeel te veroveren van Indeed en Monster.
De jobboards dragen bij aan onze winstgevendheid en vormen tegelijk een goede basis voor het opzetten van onze dienstverlening elders in Europa. Wij zijn al geruime tijd actief in Duitsland als Personal Dienstverleiher en breiden uit naar andere landen. Met onze jobboards zijn wij daarin niet afhankelijk van andere partijen.”

Opschalen naar 1 miljard euro omzet
Wat zijn jullie doelen in de komende drie jaren?
“Wij gaan voor kwalitatieve groei. In enkele jaren willen wij opschalen naar 1 miljard euro omzet met de labels YoungCapital, YoungCapital NEXT en Jobboards (waar ook Jobbird onder valt).”

Payroll is dood’
De nieuwe wetgeving voor vast en flex is een feit. Hoe anticiperen jullie daar op?
“We zien veel kansen in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Tegelijkertijd is het uitdagend. Deze wet leidt ertoe dat payroll als financieel plaatje niet goedkoper is dan uitzenden. Wij hebben er vanaf het begin voor gekozen om geen payrollconstructie op te starten. We bieden het wel, maar niet als core business. In onze beleving is payroll nu dood.”

Niet schuiven met uitzendkrachten
“Dat heeft gevolgen voor de manier waarop flex wordt ingericht. Wij roepen bedrijven op om bewuste en verantwoordelijke keuzes te maken. Als bedrijven zeggen: ‘wij gaan werken met uitzendkrachten voor 500 uur waarna we overstappen naar goedkopere payroll- of andere constructies’, is dat niet netjes, want die uitzendkrachten verliezen daardoor hun opgebouwde rechten. Gebruik dan gewoon de uitzend-cao. Die biedt bedrijven de mogelijkheid een flexibele schil te houden en doet recht aan de werkenden.”

Positionering
“Deze maanden benutten wij als een periode van heroriëntatie. Wij denken met onze klanten mee voor de beste oplossingen binnen de wetgeving. Wij willen ook de belangen van onze uitzendkrachten bewaken. Wij kijken of wij jong talent langer voor ons kunnen winnen of hen kunnen doorplaatsen en ontwikkelen in hun loopbaan via bijvoorbeeld ons label YoungCapital NEXT. Wij willen hen graag een lang loopbaantraject aanbieden. Als bedrijven mensen zelf in dienst wensen te nemen, is dat ook goed. Wij blijven eveneens goed luisteren naar onze kandidaten; waar voelen zij zich happy bij?”

Ontwikkelen van talent
“Al met al blijven wij dichtbij onze kracht. Wij zijn goed in uitzenden en het ontwikkelen en opleiden van jong talent. Wat betreft de leeftijd voor onze opleidingen verruimen wij de leeftijdsgrens aan de onderkant, want wij merken dat veel havisten en vwo’ers niet precies weten wat zij moeten kiezen. Daar zijn mensen van 16 of 17 jaar bij. Er zijn verschillende werkrichtingen en functies waar toekomst in zit, waar op dit moment nog geen mensen voor worden opgeleid. Dat biedt ons perspectief. Met YoungCapital NEXT verkleinen wij de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en wij sorteren voor op het toenemende probleem van de vergrijzing in Nederland en breder, in Midden-Europa.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws i.s.m. Marleen Vermeer, Bart Jonkman en Maurits Odekerken, Capitalmind Corporate Finance Advisory

* Maurice Peeters heeft voorafgaand aan zijn rol bij YoungCapital lang gewerkt bij The Adecco Group. Hij was er business line manager van twee bedrijven (TTP en Ajilon) en uiteindelijk verantwoordelijk voor Adecco Learning & Development; dat wil zeggen 60.000 medewerkers.”

Meer nieuws over YoungCapital
Interview – YoungCapital ziet nieuwe kansen met Jobbird
YoungOnes krijgt kapitaalinjectie van € 3 miljoen (YoungCapital Fund)
YoungCapital behaalt 60% omzetgroei in 2017
YoungCapital start hbo-opleiding voor IT’ers
Interview – Ineke Kooistra: Verlengd uitzenden in plaats van payroll

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.