"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Maintec start praktijkopleiding voor beginnend Autospuiters

Maintec Automotive, AkzoNobel en Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) in samenwerking met Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Carrosseriebedrijf (OOC) introduceren een nieuwe praktijkopleiding voor beginnend Autospuiters.
Autospuiter
Begin juli zijn de eerste geselecteerde kandidaten gestart met de opleiding tot beginnend Autospuiter. Het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Maintec Automotive, AkzoNobel, de Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) en Stichting OOC.

Basisopleiding met certificaat
In 4 weken tijd krijgen de leerlingen de basis voorbewerken en autospuiten mee. Als afronding van de opleiding nemen de kandidaten deel aan een praktijktoets, waarmee zij het officieel certificaat ‘Beginnend Autospuiter’ in handen krijgen. Na het behalen van dit certificaat kunnen kandidaten aan de slag bij een autoschadeherstelbedrijf. Daar krijgen ze de begeleiding die nodig is om de vaardigheden in het voorbewerken en autospuiten verder te ontwikkelen.

Tekort aan personeel in schadebranche, opleiding en baangarantie
De opleiding is in het leven geroepen vanwege het grote tekort aan technisch personeel in de schadebranche. Extra aanwas is nodig om de krapte op de arbeidsmarkt voor vakbekwaam personeel terug te dringen. Met meer dan 100 vacatures (bron: o.a. Autoschadeportaal en Indeed) in de autoschadebranche, blijft de vraag naar personeel stijgen. Via de opleiding worden zij-instromers opgeleid tot aankomend voorbewerkers en autospuiters, waarna ze zichzelf verder ontwikkelen bij een bedrijf dat actief is in de autoschadebranche. Met baangarantie voor de kandidaat en zekerheid van gemotiveerd personeel voor bedrijven, is dit een gouden zet voor zowel werknemer als werkgever.

Via dit compacte, intensieve opleidingstraject leren kandidaten in een kleine maand de basisvaardigheden vanuit de werkplaats in Nieuwegein bij de VOC. Het betreft een beroepsgerichte praktijkopleiding en geen BBL-leertraject. De opleiding is bedoeld als omscholingstraject voor gemotiveerde en taakvolwassen mensen met affiniteit of werkervaring in de techniek. Vanuit eerdere succesvolle scholingstrajecten is een samenwerking ontstaan tussen Maintec Automotive, het UWV en de Gemeenten. Het doel van de samenwerking is om uitkeringsgerechtigde kandidaten een springplank te bieden richting het autoschadeherstelvak.

De samenwerking tussen Maintec, AkzoNobel, het onafhankelijk Vakcentrum voor de Carroseriebranche VOC en St. OOC is uniek. Maintec verzorgt de werving en selectie van passende kandidaten. De VOC is de instantie die de certificeringen toekent en de opleidingsdagen organiseert. AkzoNobel zit als partner in dit samenwerkingsverband bovenop de ontwikkelingen in de lakindustrie. Bovendien biedt AkzoNobel ondersteuning met een Technisch Consultant op het vlak van techniek en verwerking, zowel tijdens als na de opleiding. Een gouden samenwerking tussen vier bepalende organisaties die de handen ineenslaan om het tekort aan personeel in de autoschadebranche terug te dringen.

Bron: Maintec Automotive, 20 augustus 2019

Zie ook
VOC en Maintec Automotive bieden opleiding schadeherstellers
Maintec Automotive leidt zelf personeel op

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.