"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eerste Kamer stemt in met Wet arbeidsmarkt in balans

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De WAB herziet wetgeving op het terrein van flexibele arbeid en het ontslagrecht.

De stemming vond plaats op dinsdagmiddag 28 mei 2019. De fracties van SGP, ChristenUnie, Fractie-Duthler, VVD, CDA, OSF en D66 stemden voor, de fracties van PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV stemden tegen.

Moties aangenomen
Het voorstel is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer. Op 20 mei 2019 vond de plenaire behandeling plaats door de Eerste Kamer, en werden twee moties ingediend. Daarover werd nu ook gestemd. De motie-Schalk (SGP) over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar werd aanvaard. Alleen de PVV-fractie stemde tegen. De motie-Van de Ven (VVD) en Oomen-Ruijten (CDA) over voorstellen voor nieuw ZZP-beleid werd ook aanvaard. Alleen de fracties PVV en 50PLUS stemden tegen.

Flexwerk
De WAB moet de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen verminderen, zodat flexibel werk wordt gebruikt waar de aard van het werk daarom vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Negatieve effecten worden beperkt of beprijsd.

Vast contract
Daarnaast moet een vast contract aantrekkelijker worden voor werkgevers, door de WW-premie voor vaste contracten lager vast te stellen dan voor tijdelijke contracten.

De WAB is onderdeel van een breder pakket maatregelen om de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het gaat onder andere om de positie van zelfstandigen, de verplichtingen van werkgevers in verband met arbeidsongeschiktheid en ziekte en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen.

Bron: Eerste Kamer, 28 mei 2019

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.