"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA bereikt in 2018 ruim 15% omzetgroei

DPA Groep heeft de jaarcijfers bekend gemaakt.

Meer focus op de kernactiviteiten heeft geleid tot betere financiële resultaten.

Financiële hoofdpunten 2018:
• Omzetstijging met 15,7% tot 158,8 miljoen euro (2017: 137,3 miljoen)
• Stijging brutowinst met 19,1% tot 43,3 miljoen euro (2017: 36,4 miljoen)
• Stijging EBITDA met 59,3% naar 10,1 miljoen euro (2017: 6,4 miljoen1)
• Stijging van het gemiddelde aantal professionals in loondienst met 11,9% naar 1.376 (2017: stijging van 13,4% naar 1.230)

Overige hoofdpunten 2018:
• Focus op versterking van kernactiviteiten, ondersteund door clustervorming
• Verkoop Cauberg Huygen aan Dolmans Investments
• Verzelfstandiging en beëindiging van diverse niet-kernactiviteiten

Financiële hoofdpunten vierde kwartaal 2018:
• Autonome omzetstijging met 13,0%
• Stijging EBITDA naar 2,9 miljoen euro (Q4 2017: 0,2 miljoen euro)
• Daling verkoop- en beheerskosten (exclusief afschrijvingen) naar 17,6% van de omzet (Q4 2017: 24,6% van de omzet)

Verloop in medewerkers
CEO Eric Winter: “De aanhoudende arbeidsmarktkrapte zorgt voor een relatief hoog verloop onder de professionals. We werken met de beste mensen en die zijn niet alleen zeer gewild bij opdrachtgevers, maar ook bij andere werkgevers. Met onze overtuigende clusterproposities voor hoogopgeleide professionals in specialistische vakgebieden zijn we nog beter in staat om talenten aan ons te verbinden die aan hun employability willen werken. Professionals die willen doorgroeien door aan nieuwe uitdagingen bij mooie opdrachtgevers te werken en relevante opleidingen te volgen. Hier gaan we ons in 2019 nog nadrukkelijker in onderscheiden.”

Autonome groei en digitalisering
In 2017 en het eerste deel van 2018 heeft DPA stevig ingezet op autonome groei en digitalisering. De hiermee gepaard gaande kosten en inspanningen zijn een belangrijke investering in de toekomst gebleken. Door de extra inzet van recruiters en accountmanagers bedroegen de operationele kosten vorig jaar 33,2 miljoen euro, 10,6% meer dan in 2017 (2017: 30,0 miljoen).

Kernactiviteiten
In het derde kwartaal van 2018 verlegde DPA haar focus van autonome groei naar versterking van haar kernactiviteiten en verbetering van de rentabiliteit. Dit wordt ondersteund door de vanaf eind 2017 geïmplementeerde nieuwe organisatiestructuur. Hierbij zijn de business units samengebracht in de clusters Finance, Banking, Integrated Business Services, IT, Legal, Overheid en Participaties. Voor haar specialisaties wil DPA tot de top 3 van de betreffende markt behoren.

Verkoop onderdelen
Het cluster Participaties heeft aangestuurd op het verzelfstandigen van een deel van de hierin opgenomen startups en scale-ups. In november 2018 is raadgevend ingenieursbedrijf Cauberg Huygen verkocht aan Dolmans Investments. Daarnaast nam DPA afscheid van een aantal kleinschalige of onvoldoende renderende activiteiten, zoals Fagro GmbH in Duitsland.

Marge
Op autonome basis steeg de brutomarge in 2018 met 19,2%.

Aantal medewerkers
Eind 2018 waren 223 interne medewerkers (ultimo 2017: 223) in dienst van DPA. Door de in 2018 ingezette maatregelen is het aantal interne medewerkers inmiddels gedaald naar 205 per 1 januari 2019 en daalt dit aantal verder naar ongeveer 190 interne medewerkers aan het einde van het eerste kwartaal van 2019. Met de flexibele schil van gemiddeld 175 zelfstandigen komt het totale aantal fte ultimo 2018 op 1.700.

Bron: DPA, 28 maart 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.