"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

PayOK sluit overeenkomst met drie inspectie instellingen

PayOK keurmerkDe Stichting PayOK heeft met drie inspectie instellingen een overeenkomst gesloten voor het uitvoeren van inspecties. Het gaat om Bureau Cicero, Normec FLC en Normec VRO.

De Stichting PayOK beheert een keurmerk waarbij ondernemingen getoetst worden op de juiste beloning van hun werknemers conform CAO’s. Dit is noodzakelijk geworden sinds het in werking treden van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Daarin is bepaald dat ondernemers aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de juiste beloning van werknemers in de hele keten, dus ook als die werknemers in dienst zijn bij een onderaannemer of uitzendbureau.

Als een onderaannemer of uitzendbureau niet het juiste loon betaalt conform CAO kan de werknemer het te weinig ontvangen loon opeisen bij de directe opdrachtgever en onder bepaalde voorwaarden ook de hoofdopdrachtgever. Het PayOK keurmerk is daarmee een logisch vervolg op de SNA certificering.

De toetsing en inspectie voor de PayOK norm is gedegen en uitgebreid. Ze omvat alle in Nederland van kracht zijnde CAO-regelingen in alle bedrijfstakken. De toetsing op het juist toepassen van de CAO, de juist toepassing van de pensioenverplichtingen et ceteraworden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde inspectie-instellingen. De inspecteurs die deze toetsing mogen verrichten, moeten voldoen aan strenge eisen op het punt van ervaring en kennis. De inspecteurs van Bureau Cicero, Normec- FLC en Normec VRO zijn getoetst en voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.

“De kwaliteit van de inspecties is cruciaal voor de PayOK-norm”, aldus Gerlof Roubos, directeur van de Stichting. “Ik ben er van overtuigd dat er op dit moment geen enkel keurmerk in Nederland is dat zulke strenge eisen stelt aan de inspecteurs. Zij bepalen uiteindelijk de kwaliteit van ons PayOK-keurmerk. Ik was aangenaam verrast over de deskundigheid van de inspecteurs en heb er het volste vertrouwen in dat ze de inspecties goed uit kunnen voeren.”

Inmiddels hebben zich al 60 bedrijven aangemeld voor een PayOK inspectie en dagelijks komen er aanmeldingen binnen.

Bron: PayOK, persbericht 18 februari 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.