"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA Group verkoopt DPA Cauberg-Huygen

DPA Group N.V. heeft haar aandelen van het raadgevend ingenieursbureau DPA Cauberg-Huygen Holding verkocht aan Dolmans Investments.

De activiteiten van Cauberg Huygen passen in de plannen van Dolmans Investments. Voor DPA wordt hiermee uitvoering gegeven aan het voorgenomen beleid zich te focussen op kernactiviteiten en bedrijfsonderdelen te verkopen die hier onvoldoende bij aansluiten.

Eric Winter, CEO van DPA, zegt hierover: “Als onderdeel van DPA is Cauberg-Huygen sinds 2013 uitgegroeid tot een goed renderend ingenieursbedrijf. In 2015 is binnen DPA een nieuwe activiteit onder de naam DPA Milieu gestart. Enige tijd later zijn beide ondernemingen samengevoegd, hetgeen heeft geresulteerd in een vooraanstaand bedrijf dat nu samen met Dolmans Investments een mooie toekomst tegemoet gaat.”

Gezamenlijk bedroeg in 2017 de jaaromzet van Cauberg-Huygen EUR 8,2 miljoen. DPA heeft de intentie om de netto-opbrengst van de transactie gedeeltelijk te gebruiken om de bankschuld die DPA heeft te verlagen. De resterende netto-opbrengst van de transactie wordt gebruikt voor het uitkeren van dividend in lijn met het dividendbeleid van DPA. Een voorstel voor dividenduitkering wordt bekend gemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers 2018 op 28 maart 2019.

Strategie
De door DPA ingezette koers om zich te focussen op haar kernactiviteiten en daarnaast sterk te sturen op rendement en kostenefficiëntie is de afgelopen maanden verder doorgevoerd. Naast de verkoop van Cauberg-Huygen zijn reeds een aantal kleinere participaties verzelfstandigd.

Bron: DPA Group, persbericht 18 december 2018

Lees ook
DPA overname van Ingenieursbureau CHRI

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.