DPA overname van Ingenieursbureau CHRI

0
539

DPA heeft overeenstemming bereikt met de curator van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. (CHRI) inzake de overname van de bedrijfsactiviteiten van deze onderneming.

Het betreft gespecialiseerde adviesdiensten op het gebied van industrie, bouw en infrastructuur. De hoogwaardige dienstverlening van CHRI bevindt zich op het snijvlak van technische expertise (o.a. bouwfysica) en specialistische kennis van wet- en regelgeving rond veiligheid, milieu, luchtkwaliteit, geluidshinder en duurzaamheid. Naar verwachting zal deze overname direct bijdragen aan de winstgevendheid van DPA.

80 CHRI-professionals in DPA Cauberg-Huygen
Nadat CHRI op 27 augustus 2013 failliet is verklaard, maakten meerdere gegadigden bij de curator hun interesse in een overname van de bedrijfsactiviteiten kenbaar. In dit traject onderscheidde DPA zich met name door het geboden toekomstperspectief. Met circa 80 CHRI-professionals zal de nieuwe business unit ‘DPA Cauberg-Huygen’ worden gevormd. De overige 60 medewerkers zal DPA afhankelijk van hun specialisme trachten te bemiddelen via haar andere business units.

Complementair
Volgens Eric Winter, CEO van DPA, is consolidatie zowel in de detacherings- als de adviesbranche een sterk antwoord op de uitdagende marktomstandigheden. “Zo kun je schaalvoordelen bereiken zoals lagere kosten per professional, een efficiëntere operatie en marktbenadering, en betere bestuurbaarheid. Met de complementaire activiteiten van CHRI kan DPA bovendien beter invulling geven aan haar rol van strategische sparringpartner voor de opdrachtgever. We zijn erg blij met de komst van de CHRI professionals. Met hun kennis en ervaring kunnen we opdrachtgevers nu ook ondersteunen bij projecten op het gebied van industriële ontwikkeling, infrastructuur en woning- en utiliteitsbouw.”

Bron: DPA, 16 september 2013