"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Federgon: Uitzenduren België oktober 2018 -0,25%

De Belgische uitzendbrancheorganisatie Federgon meldt vertraging van het aantal uitzenduren in de maand oktober:

In oktober 2018 nam het aantal uren uitzendarbeid licht af met -0,25% t.o.v. de vorige maand (op basis van voor seizoens- en kalenderinvloeden gecorrigeerde cijfers). Deze lichte afname is toe te schrijven aan een negatieve ontwikkeling van het aantal uren in het arbeiderssegment met -0,70%, en een bescheiden toename in het bediendesegment met +0,36%.

In vergelijking met de maand oktober van vorig jaar liet de uitzendsector een daling zien van -1,15%. Dit cijfer is het resultaat van een afname van de activiteit met -2,48% in het arbeiderssegment en een kleine toename van +0,86% in het bediendesegment.

Bron: Federgon, persbericht 27 oktober 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.