"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Uniforce vecht opzegging vrijwaring Wet DBA door Belastingdienst aan

De Belastingdienst wil in het kader van de Wet DBA per 1 januari 2020 geen vrijwaring vooraf meer geven voor Uniforce Professionals op basis van een Vaststellingsovereenkomst (vso).

Uniforce beschouwt de maatregel als onreglementair en vecht de beslissing bij de rechter aan.

Dat meldt de organisatie in een persbericht.

“De overheid is al meerdere jaren achtereen druk bezig met wetswijzigingen voor de arbeidsmarkt en voor zelfstandig professionals in het bijzonder. Enerzijds wordt bijvoorbeeld de Wet DBA ingevoerd maar wordt deze (nog) niet gehandhaafd en anderzijds worden er wijzigingen aangekondigd van diezelfde Wet DBA voor 1 januari 2020. Tot nu toe hebben deze (aangekondigde) wijzigingen vooral geleid tot onduidelijkheid en onzekerheid in de markt,” aldus Uniforce.

Sinds 2000 werkt Uniforce met DUBV (Declarabele Uren BV)
Uniforce heeft in 2000 het Uniforce-concept geïntroduceerd als stabiele werkvorm, binnen de wetgeving. Door het fiscale ondernemerschap te verruilen voor het werknemerschap kon en kan aan alle wettelijke verplichtingen worden voldaan.

“Als Uniforce Professionals hebben we feitelijk niets met deze Wet DBA te maken. Die Wet regelt immers de relatie tussen een opdrachtgever en een zzp’er waarbij een overeenkomst wordt aangegaan buiten dienstbetrekking,” vindt Uniforce.

Hoger beroep
Omdat de Belastingdienst geen vrijwaringen vooraf meer geeft voor zzp’ers (de VAR is per 1 mei 2016 vervallen), wil de Belastingdienst in het kader van de Wet DBA per 1 januari 2020 ook geen vrijwaring vooraf meer geven voor Uniforce Professionals op basis van een vaststellingsovereenkomst (vso).

Uniforce vindt de beslissing van de Belastingdienst onbegrijpelijk en onreglementair. Uniforce heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de Belastingdienst om opzegging van de vso te blokkeren. In eerste instantie is de eis op niet-inhoudelijke gronden afgewezen. Uniforce gaat tegen de uitspraak in hoger beroep.

Voor Uniforce Professionals en voor hun opdrachtgevers heeft de uitspraak geen gevolg. Het Uniforce-concept en de bijbehorende vrijwaring blijven tot 1 januari 2020 van kracht. Uniforce heeft nu de tijd om een inhoudelijke uitspraak van een hogere rechter te vragen. “Dit biedt een kans om eens en voor altijd duidelijkheid te verkrijgen over de werking van het DUBV-concept,” meldt Uniforce.

Bron: Uniforce Group, 10 juli 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.