SLUIT MENU

STOOF – 50% vergoeding diplomaroute uitzendkrachten

Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) stimuleert dat uitzendkrachten een startkwalificatie halen.

De zogenoemde diplomaroute is geschikt voor uitzendkrachten die veel ervaring hebben opgedaan maar nog niet over een diploma beschikken. Het is een versnelde route naar het diploma, waarbij de uitzendkrachten op basis van eerder opgedane praktijkkennis- én ervaring middels examens een officieel erkend mbo diploma behalen. STOOF biedt vergoeding van 50% per diplomaroute aan de uitzendorganisatie die dit regelt voor een uitzendkracht.

Wat houdt de Diplomaroute in?
De uitzendkrachten volgen géén opleiding en gaan ook niet terug naar de schoolbanken. Een Diplomaroute bestaat uit 2 examendelen; een theoretisch- en praktijkgedeelte. Het praktijkexamen wordt op de werkvloer (bij de opdrachtgever) afgenomen.

Flexibiliteit ten top
Kandidaten kunnen 52 weken per jaar worden aangemeld, de doorlooptijd is gemiddeld 3-8 maanden en het theoretisch examen kan op zeven plaatsen in Nederland worden afgenomen. En daarnaast bepaalt de kandidaat uitzendkracht zelf het tempo en blijkt het goed te combineren met de uitzendbaan.

STOOF is ervan overtuigd dat de sleutel van succes mede ligt in het feit dat de intercedent naast de voorselectie, het gesprek met de opdrachtgever als ook de begeleiding van de uitzendkracht tijdens het traject voor zijn/haar rekening neemt.

Lees interviews van uitzendkrachten die in de pilotfase aan de diplomaroute hebben deelgenomen:
Interview Uitzendkracht Timing
Interview Uitzendkracht Care4Flex

Uitrol voor gehele uitzendbranche
In 2018 rolt STOOF de Diplomaroute verder uit voor de gehele uitzendbranche, waarbij elke uitzendorganisatie (die afdraagt aan SFU) een financiële tegemoetkoming van 50% per diplomaroute kan aanvragen voor hun deelnemende uitzendkracht(-en).

Drie diplomaroutes
Er zijn drie diplomaroutes beschikbaar: Helpen Zorg en Welzijn, Logistiek Medewerker en Procesoperator A.
Zie STOOF-online.nl

Bron: STOOF, maart 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.