"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Notitie loondispensatie voor arbeidsbeperkten naar Tweede Kamer

Participatiewet | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet


Staatssecretaris Tamara van Ark heeft dinsdag een notitie naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij een uitwerking presenteert van haar voorstel voor invoering van loondispensatie in de Participatiewet in plaats van de huidige loonkostensubsidie.

Daarmee wil de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eraan bijdragen dat op termijn ruim 200.000 mensen met een beperking aan het werk gaan.

Regels gelijk trekken
Het kabinet wil het voor ondernemers eenvoudiger maken, zodat meer werkgevers mensen met een beperking in dienst nemen en houden. Door bij nieuwe contracten de werkgevers alleen te laten betalen voor wat iemand kan produceren. Zodat het niet uitmaakt welke achtergrond de werknemer met een arbeidsbeperking heeft (Wajong of Participatiewet): het instrument dat kan worden ingezet is hetzelfde.

Als iemand door een beperking minder snel werkt of minder kan dan een ander en daardoor niet het minimumloon kan verdienen, hoeft de werkgever ook voor mensen die vanuit de bijstand gaan werken niet het hele loon te betalen. Het loon wordt aangevuld met een uitkering voor de werknemer tot minimumloon.

Nadeel: lager loon
Doordat de werknemer een lager loon ontvangt, bouwt hij minder aanvullend pensioen en WW op dan bij de regels die nu gelden. En bijstand is er voor mensen die niet zelf in hun bestaan kunnen voorzien, aldus de staatssecretaris.

Bron: Rijksoverheid, 27 maart 2018

Pleidooi voor behoud van loonkostensubsidie
Cedris waarschuwt dat de meerderheid van de werkgevers, waaronder uitzenders, liever blijft werken met loonkostensubsidie en niet zit te wachten op de nieuwe regelgeving. Ook de rompslomp en het risico op schulden voor de arbeidsbeperkte werknemers wordt te groot. Zie factsheet Cedris

Reactie VNO-NCW en MKB-Nederland
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van de nieuwe regeling. Met loondispensatie worden zaken simpeler voor werkgevers, omdat zij alleen loon betalen over het deel dat iemand productief is (loonwaarde). Ze vinden de vernieuwing van de regels noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Banenafspraak in het kader van de Participatiewet. Lees meer

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.