"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Van Ark: loonkostensubsidie arbeidsbeperkten wordt afgeschaft

Participatiewet | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet


Donderdag vergaderde de Tweede Kamer over het kabinetsplan om de loonkostensubsidie af te schaffen en dit te vervangen door loondispensatie.

De plannen stuiten op kritiek omdat het inkomen van arbeidsgehandicapten hierdoor verslechtert en in de meeste gevallen uitkomt onder het minimumloon.

Betaling naar productiviteit
Arbeidsbeperkten worden straks betaald op basis van hun productiviteit. Het lage salaris dat zij op deze manier verdienen zal worden aangevuld met een uitkering van de gemeente. De werkgever wordt gecompenseerd.

Participatiewet
Het wetsvoorstel Loondispensatie sluit aan bij het regeerakkoord en sluit aan bij de Participatiewet. Na de zomer van 2018 zal Staatssecretaris Van Ark dit wetsvoorstel indienen bij de Tweede Kamer.

Iedereen die het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet, die is ingevoerd sinds 2015. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet ligt bij de gemeenten. Zij krijgen hiervoor geld van de Rijksoverheid.

Kritiek vanwege risico’s
Negen van de tien jonggehandicapten, voor wie loondispensatie al langer geldt, komt uit onder het minimumloon, zo waarschuwt PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk.

In de nieuwe situatie wordt de arbeidsbeperkte geconfronteerd met meerdere inkomstenbronnen. Dat kan makkelijker leiden tot schulden, volgens Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks). Bij loondispensatie bouwt de arbeidsbeperkte ook geen pensioen meer op, en kan hij geen aanspraak maken op een werkloosheid- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Bron: Tweede Kamer.nl

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.