"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Norm stukloon voor specifieke werkzaamheden in bedrijfstak

| Download Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag | WML |

Sinds 1 januari 2018 is een norm voor stukloon mogelijk bij bepaalde werkzaamheden in een bedrijfstak*, indien er sprake is van speciale omstandigheden.

Dit volgt uit wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Ook bij werkzaamheden tegen stukloon moet per uur minimaal het wettelijk minimumloon worden betaald. Er kan een stukloonnorm worden ontwikkeld die aan dit vereiste voldoet.

De wet bepaalt dat de werkgever de stukloonnorm pas mag toepassen, als hij schriftelijk met de werknemer overeen is gekomen dat de werknemer de specifieke werkzaamheden verricht. De werkgever moest dit vóór 1 januari 2018 regelen, wat niet voor alle werkgevers haalbaar bleek te zijn.

Geen boeterapport
Om werkgevers de tijd te geven, zal de Inspectie SZW voor een periode van drie maanden geen boeterapport opmaken.

Bron: Rijksoverheid, 22 december 2017, *zie Stichting van de Arbeid: ‘stukloon dagbladbezorging’

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.