"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nieuwsbrief Loonheffingen, 2018 uitgave 2

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing |


De Belastingdienst heeft de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2018, uitgave 2’ gepubliceerd met de nieuwe regels per 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

> Nieuwsbrief Loonheffingen 2018, uitgave 2

De Belastingdienst vermeldt hierbij:

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave
In de 2e uitgave hebben we 7 nieuwe onderwerpen toegevoegd (punt 12 tot en met 18).

Verder hebben we een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

Bij punt 1 hebben we de informatie over de premiekorting jongere werknemer verplaatst.
Bij 1.1 hebben we bij alle 4 loonkostenvoordelen de 1e voorwaarde aangepast.
Bij 1.1 hadden we bij de 4e voorwaarde voor het LKV oudere werknemer de bijstandsuitkering verkeerd opgeschreven. Dit hebben we aangepast.
Bij 1.1 hebben we de 4e voorwaarde voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer aangepast.
Bij 1.1 hebben we bij de 4e voorwaarde voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden de formulering bij d aangepast en informatie over het doelgroepregister voor de banenafspraak toegevoegd.
Bij 1.1 hebben we bij de voorwaarden voor het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer een definitie van herplaatsen toegevoegd en de 3e voorwaarde aangepast.
Bij 1.1 hebben we de 1e ‘let op’ (over wanneer het recht op een loonkostenvoordeel begint te lopen) en de laatste ‘let op’ (over overname van een onderneming) aangepast.
Bij 1.3 hebben we de informatie in de 1e alinea en onder de kop ‘Hoe komt u aan een doelgroepverklaring?’ aangepast en aangevuld.
Bij 1.3 hebben we de 1e alinea onder de kop ‘Hoe vraagt u het loonkostenvoordeel aan in uw aangifte?’ aangepast.
Bij 1.3 hebben we onder de kop ‘Wij betalen de loonkostenvoordelen over 2018 in 2019 automatisch aan u uit’ stap 2 aangepast.
Bij 1.4 hebben we duidelijker uitgelegd hoelang u nog recht hebt op een loonkostenvoordeel.
Bij 1.4 hebben we de 1e en 2e voorwaarde om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel aangepast.
Bij 2.1 hebben we duidelijker opgeschreven wat het gemiddelde uurloon is en wat het jaarloon is. We hebben ook toegevoegd welke uitkeringen niet tot het jaarloon voor het jeugd-LIV horen.
Bij 2.1 hebben we onder de kop ‘Heeft de werknemer 2 of meer inkomstenverhoudingen bij u?’ een zin toegevoegd.
Bij 2.2 hebben we in de 1e zin onder de tabel jaartallen toegevoegd.
Bij 2.3 hebben we onder de kop ‘Wij betalen het jeugd-LIV over 2018 in 2019 automatisch aan u uit’ stap 2 aangepast.
Bij punt 6 hebben we 1 verandering toegevoegd (6.4) en 3 aandachtspunten (6.5).

Het Handboek Loonheffingen 2018 zal online beschikbaar zijn vanaf begin februari 2018.

Bron: Belastingdienst, 1 december 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.