"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsresultaat CAO Nestlé 2017-20191 november 2017

CAO-naam
CAO Nestlé

Download Onderhandelingsresultaat CAO Nestlé 2017-2019
> nog niet beschikbaar

Looptijd
Twee jaar van 1 april 2017 tot 1 april 2019.

Loonmutaties
– 1,00 % loonsverhoging per 1 april 2017
– 1,00 % loonsverhoging per 1 november 2017
– 1,25 % loonsverhoging per 1 april 2018
– 1,25 % loonsverhoging per 1 november 2018

Bovendien is afgesproken een eenmalige uitkering in november 2017 én in november 2018 te betalen van €100,- (bruto) in november 2017 en €100,- (bruto) in november 2018.

– 2,00 % loonsverhoging per 1 april 2017 voor de CAO HP
– 2,00 % loonsverhoging per 1 april 2018 voor de CAO HP

Bij een compa ratio 120% en hoger bedraagt de minimale verhoging 0,5% bij een 2/2 score.
Daarnaast is een eenmalige uitkering overeengekomen van €100,- (bruto) in november 2017 en 2018.

Arbeidsvoorwaarden
De onderstaande artikelen zijn ongewijzigd gebleven.
– Participatiewet. Er zullen 2 medewerkers gedurende de looptijd van deze cao met een achterstand op de arbeidsmarkt worden aangenomen. Dit past volledig in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nestlé zal hier wederom een duidelijke inspanningsverplichting toepassen.
– 5 ploegendienst afbouwregeling. Gedurende de looptijd van de cao zal, in overleg met partijen, de afbouwregeling vijfploegendienst verbeterd worden. Tevens zal in de afbouwregeling de ingangsdatum garantie vijfploegendienst meegenomen worden.
– Duurzame Inzetbaarheid. Gestart wordt met een projectgroep die een voorstel maakt voor een regeling “minder werken voor ouderen”.
– Vaderschapsverlof. De 3 onbetaalde vaderschapsverlofdagen worden omgezet naar 5 betaalde vaderschapsverlofdagen.

Bron: CNV Vakmensen, 30 oktober 2017

Moniek Kennis werkt als advocaat bij Marxman Advocaten binnen de sectie Arbeid & Organisatie.