"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Onderhandelingsakkoord CAO Supermarkten 2017-201926 oktober 2017

CAO-naam
CAO Supermarkten

Download Onderhandelingsakkoord CAO Supermarkten 2017-2019
> Onderhandelingsresultaat CAO Supermarkten 2017-2019 (16-10-17)

Looptijd
Een 2 jarige cao met een looptijd van 1 april 2017 tot en met 31 maart 2019.

Loonmutaties
– 1,00% loonsverhoging per 1 november 2017
– 1,00% loonsverhoging per 1 maart 2018
– 1,50% loonsverhoging per 1 maart 2019

Arbeidsvoorwaarden
– Een eigen individuele leerrekening voor medewerkers met een contract van meer dan 12 uur met €175,- scholingsgeld per kalenderjaar die jij zelf kunt gebruiken voor scholing en ontwikkeling.
– De introductie van een baan met een contract voor vier jaar inclusief scholingsgeld om meer perspectief en zekerheid te bieden ten opzichte van alle tijdelijke contracten in de sector.
– Meer zeggenschap en invloed voor medewerkers op werktijden via een aantal proeven met zelfroosteren in de sector.
– Medewerkers gaan over een groter deel van het inkomen pensioen opbouwen.
– Reparatie van de WW, waardoor je bij werkloosheid in plaats van twee jaar weer recht op drie jaar WW hebt.

Bron: CNV Vakmensen, 26 oktober 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.