"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Detacheringsrichtlijn akkoord – gelijk loon voor gelijk werk in EU

| Detacheringsrichtlijn | Richtlijn 96/71/EG |

Tijdelijke werknemers uit een ander EU-land krijgen dezelfde beloning voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. Daar heeft de Europese Raad voor Ministers maandag een akkoord over gesloten. De richtlijn treedt over vier jaar in werking in de hele EU.

De detacheringsperiode is dan maximaal twaalf maanden, maar kan eventueel met zes maanden worden verlengd. Polen, Hongarije, Litouwen en Letland stemden tegen het voorstel.

Het akkoord geldt nog niet voor de transportsector. Daar moeten de EU-ministers voor verkeer nog over onderhandelen.

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek, maar nog niet voor chauffeurs
Een Poolse en een Nederlandse loodgieter krijgen dus straks hetzelfde loon voor hetzelfde werk. Maar Oost-Europese en Nederlandse chauffeurs krijgen nog niet hetzelfde loon voor hetzelfde werk op dezelfde werkplek.

Bron: AD.nl, 23 oktober 2017, zie ook NU.nl

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.