"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Reserveringen 2018

Reserveringspercentages 2018

In 2018 zullen de volgende reserveringspercentages gaan gelden voor uitzendkrachten die onder de CAO van de ABU of NBBU vallen.*

Vakantiedagen
Er moet dit jaar voor het eerst een onderscheid worden gemaakt in de percentages voor de reserveringen tussen de cao van de ABU en die van de NBBU. De ABU-cao heeft vanaf 2018 namelijk 25 vakantiedagen en daardoor verandert het aantal werkbare dagen. Het aantal feestdagen is gelijk in beide cao’s, dat zijn er 7 in 2018.

Het aantal werkbare dagen in 2018 voor de cao van de ABU is 229 (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de cao).

Het aantal werkbare dagen in 2018 voor de cao van de NBBU is 230 (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO).

De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal vakantiedagen
Het aantal werkbare dagen

ABU

Reguliere uitzendkrachten 25 vakantiedagen 10,92%
Vakantiekrachten 20 vakantiedagen 8,30%

NBBU

Reguliere uitzendkrachten 24 vakantiedagen 10,43%
Vakantiekrachten 20 vakantiedagen 8,30%

ABU-volgers zijn niet verplicht 25 vakantiedagen te hanteren zolang de cao van de ABU niet algemeen verbindend is verklaard. Wij adviseren echter ook deze bureaus al direct met 25 vakantiedagen te rekenen, zowel in de kostprijs als in de verloning omdat de verwachting is dat de cao wel weer AVV zal worden.


Feestdagen

Het aantal werkbare dagen in 2018 is 229 (261 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO) voor de ABU cao en 230 voor NBBU-leden. Voor de ABU en de NBBU zijn er in 2018 7 feestdagen. De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:

Het aantal feestdagen
Het aantal werkbare dagen

ABU

Reguliere uitzendkrachten 7 3,06%
Vakantiekrachten geen recht op feestvergoeding 0,00%

NBBU

Reguliere uitzendkrachten 7 3,04%
Vakantiekrachten geen recht op feestvergoeding 0,00%


VPO-arbeidsvoorwaardenregeling en andere payroll-cao’s

Uit te rekenen m.b.v. de definitie voor het aantal werkbare dagen en bovenstaande formule


Kort verzuim/bijzonder verlof
Dit percentage zal in 2018 niet veranderen.

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten 0,60%
Vakantiekrachten geen recht op deze reservering


Vakantiebijslag

Dit is voor alle werknemers die vallen onder de CAO ABU of NBBU 8,00% van het loon. De definitie van het loon verschilt echter wel voor de CAO’s:

  • Voor ABU en NBBU wordt er verwezen naar de definitie van feitelijk loon: het met inachtneming van deze CAO toegekende, naar tijdsruimte vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, overuren, compensatie-uren etc.
  • In de VPO-arbeidsvoorwaardenregeling en andere payroll-cao’s wordt verwezen naar de opdrachtgever: De werknemer heeft recht op vakantiebijslag van gelijke hoogte en gebaseerd op dezelfde grondslag als de werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever.

* De berekening is gemaakt door FlexKnowledge bevestigd door de helpdesk van de ABU. Voor de afronding is Bijlage II artikel 5 van de ABU cao gevolgd.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.