"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Flexpoint Group start Re-Direct

De Flexpoint Group start per 1 september een nieuwe bedrijfsactiviteit onder de naam Re-Direct, gericht op loopbaanbegeleiding, verandermanagement, leiderschapsontwikkeling en outplacement.

Het nieuwe bedrijf krijgt als doelstelling het ontwikkelen en duurzaam inzetbaar houden van werknemers en leidinggevenden. De directie van de Flexpoint Group heeft Loek Vaessen benoemd tot Algemeen Directeur van Re-Direct. Re-Direct richt zich met haar bedrijfsactiviteiten op de Belgische en Nederlandse markt.

Verandering arbeidsmarkt
Volgens Jos Gilissen, CEO van de Flexpoint Group is de arbeidsmarkt aan grote veranderingen onderhevig. “Enerzijds hebben we te maken met de groei van de economie die leidt tot een grote vraag naar werknemers hetgeen resulteert in een tekort aan (vak)bekwame werknemers in bepaalde sectoren. Anderzijds weten we dat, met name vanwege technologische ontwikkelingen, binnen 10 jaar 25% van de huidige bestaande functies verdwijnen en deels andere hiervoor in de plaats komen. Hiernaast zijn verschillende generaties tegelijk werkzaam met elk hun specifieke waarden en zal leiderschap hierop dienen te anticiperen. Het vinden, ontwikkelen en inzetbaar houden van werknemers is de uitdaging voor de toekomst”, aldus Gilissen. De Flexpoint Group heeft de ambitie om juist op die uitdagingen van de arbeidsmarkt uit te groeien tot een toonaangevende speler in de Benelux. Het nieuwe bedrijf Re-Direct zal haar activiteiten richten op het ontwikkelen en inzetbaar houden van werknemers en leidinggevenden.

Loek Vaessen nieuwe directeur Re-Direct
Voor het opzetten en uitbouwen van Re-Direct is Loek Vaessen benoemd tot directeur. Vaessen heeft jarenlang gewerkt als Directeur Nederland voor Lee Hecht Harrison, de wereldmarktleider op vlak van talent- en leiderschapsontwikkeling. Een functie die hij ook op interim basis in België heeft vervuld. Van marktleider naar opstarter, alleszins een opmerkelijke switch voor velen. Niet voor Vaessen. “Minder regels, ruimte om zelf te kunnen ondernemen en een goede match met de kernwaarden van de Flexpoint Group, waren doorslaggevend voor mijn overstap. Een verandering die mij nieuwe energie brengt en bijdraagt aan mijn behoefte aan verdere zelfontplooiing in deze fase van mijn loopbaan. Ervaringen die ik mee kan nemen in de uitbouw van Re-Direct. Immers veel bedrijven staan aan de vooravond van grote veranderingen die de nodige impact op medewerkers zal hebben. Re-Direct wil deze medewerkers helpen bij het sturen en opnieuw richting geven van hun loopbaan. Bedrijven en organisaties kiezen voor een goede reputatie op de arbeidsmarkt. Investeringen in leiderschap, mobiliteit van medewerkers en talentontwikkeling zijn hierbij sleutelwoorden. Het spreekt vanzelf dat dit de aandachtsvelden zijn in onze dienstverlening naar bedrijven en organisaties.”

Start met minimaal 3 vestigingen
Re-Direct start per 1 september gelijk met 3 kantoren. Twee vestigingen in België, één regio kantoor in Wallonië, één in Vlaanderen en één in Nederland. Het is de bedoeling om snel toe te werken naar een dekkend kantoren netwerk in de Benelux.

Bron: Flexpoint, 1 september 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.