"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Compensatieregeling transitievergoeding uitgesteld

| Wet Werk en Zekerheid | Compensatieregeling transitievergoeding


Het was de bedoeling om de compensatieregeling voor de transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid op 1 januari 2019 in te voeren. Dat wordt niet eerder dan 1 juli 2019.

Dit blijkt uit de Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018.

Na de periode van loondoorbetaling moet de werkgever, bij ontslag vanwege arbeidsongeschiktheid, een transitievergoeding betalen.

Volgens het wetsvoorstel worden werkgevers door het UWV gecompenseerd voor de transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel controversieel verklaard.

Als het wetsvoorstel later alsnog wordt aangenomen, kan het UWV de invoeringsdatum van 1 januari 2019 niet meer halen. Daarom is die datum minimaal een half jaar uitgesteld.

Bron: Rijksoverheid.nl, 19 september 2017

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.