"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Volgt SNA het gedoogbeleid van Inspectie SZW?

David Lagarrigue begeleidt en adviseert als flex-/arbeidsrechtadvocaat grote en kleinere uitzend-/payroll-/detacheringsondernemingen in Nederland.

Vanaf 1 januari 2017 geldt op basis van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) een inhoudings- en verrekeningsverbod indien hiermee kort gezegd onder het netto-equivalent van het minimumloon (NEWML) wordt gedoken. Voor wat betreft de huisvesting is hierop een uitzondering geformuleerd. Er mag maximaal 25% van het minimumloon worden ingehouden op het NEWML mits er sprake is van:

  • een machtiging tot inhouding op het loon;
  • een schriftelijke huurovereenkomst;
  • een SNF-gecertificeerde verhuurder.

In de branche zijn nog diverse onduidelijkheden over de WAS en in het bijzonder de uitzonderingen hierop. De Inspectie SZW heeft dit ook ingezien en hanteert in dit kader een gedoogbeleid dat zij heeft omschreven in mailcorrespondentie tussen de Inspectie SZW en mijn kantoor.

Kort gezegd komt dit er op neer komt dat indien er op 1 januari 2017 nog niet werd voldaan aan de voorwaarden van (onder meer) het SNF-keurmerk maar op dit moment wel, er door de Inspectie SZW niet gehandhaafd zal worden over de afgelopen periode. Om in de woorden van de Inspectie SZW te spreken:

“Als de certificering inmiddels geregeld is, is er dus geen probleem.”

Op dinsdag 5 september 2017 zal – als het goed is – dit gedoogbeleid in het Harmonisatieoverleg van de SNA worden besproken. Zoals een controlerende instantie van de SNA al wijselijk heeft aangegeven, kan het niet de bedoeling zijn dat “een zelfregulerende norm die spreekt over conformiteit met de naleving van de WML de toepassing strikter hanteert dan de Inspectie SZW”.

Ik sluit mij hier volledig bij aan maar kijk natuurlijk met grote belangstelling uit naar de uitkomst van het Harmonisatieoverleg van de SNA.

Indien de SNA het gedoogbeleid van de Inspectie SZW niet overneemt, betekent dit namelijk dat in talloze gevallen er in het kader van het SNA-keurmerk tot de conclusie wordt gekomen dat er sprake is van een onderbetaling in het kader van de WML (met alle gevolgen van dien voor het SNA-keurmerk) terwijl er naar de mening van nota bene de Inspectie SZW niets aan de hand is. Dit zou naar mijn mening onbegrijpelijk zijn. Ik wacht dan ook met spanning af!

David Lagarrigue, Advocaten van nu

David Lagarrigue is flex-/arbeidsrechtadvocaat en begeleidt en adviseert talloze grote en kleinere uitzend-/payroll-/ detacheringsondernemingen.