"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nieuwsbrief Loonheffingen 2017, uitgave 4

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing |


De Belastingdienst heeft haar 4e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2017’ gepubliceerd over de nieuwe regels per 1 januari 2017 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

> Nieuwsbrief Loonheffingen 2017, Uitgave 4

Zie ook ‘Handboek Loonheffingen’.

Nieuwe onderwerpen

  • leeftijd voor de werkbonus verhoogd (punt 16)
  • premiekorting arbeidsgehandicapte: stroomlijnen hoogte premiekorting in dienst nemen van een scholingsbelemmerde (punt 17)

De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2017 zijn daardoor verplaatst van punt 16 naar punt 18.

Bron: Belastingdienst, 7 april 2017

 

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.