"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Flexwerkers vaker arbeidsongeschikt dan vaste werknemers

Flexwerkers zijn vaker arbeidsongeschikt dan vaste werknemers. Vooral laagopgeleide en ongeschoolde flexkrachten zijn voor hun inkomenszekerheid afhankelijk van de WIA. Het ‘loont’ voor hen niet om zich beter te melden.

Een groot deel van de afgekeurde mensen kan volgens de ambtenaren nog wel werken, maar dat wordt ontmoedigd vanwege onzekerheden over de mogelijkheden om aan het werk te blijven. Als ze zich beter melden verliezen ze recht op arbeidskorting. Ze zijn daarom aangewezen op inkomsten vanuit de WIA.

Tot die conclusie komt een groep topambtenaren van verschillende ministeries na een onderzoek naar arbeidsongeschiktheidsregelingen, meldt Volkskrant. De ministerraad bespreekt dit rapport woensdag.

Bron: Volkskrant, 26 april 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.