"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Workshop SNCU-controles & Sectorverloning

Woensdag publiceerde de Inspectie SZW het bericht ‘Uitzendbureau krijgt boete van € 578.000’.

Het uitzendbureau heeft in 2014 te lage lonen betaald en daarom is er vorige week een definitieve en forse boete opgelegd. Ze hebben zich blijkbaar niet gehouden aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Verschil in controle SZW en SNCU
Beide instanties controleren op de juiste loonbetaling. De Inspectie SZW komt in actie als er het vermoeden is dat er minder wordt betaald dan het minimumloon en/of de minimumvakantiebijslag. SZW beperkt zich dan ook tot het vaststellen of voldaan is aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

De SNCU gaat veel verder. Bij een controle door de SNCU wordt gecontroleerd of de cao wordt nageleefd en of alle elementen van de inlenersbeloning (dus veelal de beloning vanuit de diverse cao’s) juist wordt toegepast.

In dit geval is er gecontroleerd op basis van het minimumloon en/of de minimumvakantiebijslag. Dit betekent dat als in plaats van de Inspectie SZW er een controle van de SNCU had plaatsgevonden, de schade voor het uitzendbureau waarschijnlijk nog veel hoger zou zijn.

Meer weten?
Kom naar de workshop SNCU-controles & Sectorverloning en u weet hoe dit soort boetes te voorkomen.
www.flex-experts.nl/workshop
Lezers van FlexNieuws kunnen gebruikmaken van een kortingsvoucher (nummer FN170315) t.b.v. € 100,-.

Henk Geurtsen
henk.geurtsen@flex-experts.nl
Partner Flex-Experts

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.