"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Ministerie SZW wacht met afschaffing sectorverloning

| Wet financiering sociale verzekeringen | Wfsv |


Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten pas op de plaats te maken en te wachten met het doorvoeren van de wijziging in de sectorverloning.

Dat meldt de NBBU.

De wijziging in de Regeling Wfsv houdt in dat de mogelijkheid voor uitzendbedrijven om te worden ingedeeld in een andere sector dan de uitzendsector buiten werking wordt gesteld. Alleen werkgevers die voor de inwerkingtreding (voor 25 mei 2017) van de wijzigingsregeling bij beschikking van de inspecteur zijn ingedeeld in een vaksector (en ook als zodanig bij de Belastingdienst zijn geregistreerd) mogen daar vooralsnog ingedeeld blijven.

Pas op de plaats
De minister wil de uitwerking afwachten van een mogelijk nieuwe systematiek van WW-premies, zoals opgenomen in het regeerakkoord. Dit zou in 2020 kunnen worden gerealiseerd.

De sectorverloning voor bestaande gevallen wordt daarom nog niet afgeschaft. De bevriezing voor nieuwe gevallen wordt voorlopig voortgezet.

Bron: NBBU, 12 december 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.