"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Angst voor robotisering onterecht, ga er snel mee experimenteren

Digitalisering en robotisering dragen bij aan verschuivingen op de arbeidsmarkt, maar er is geen reden tot grote angst en onzekerheid ten aanzien van de toekomst van werk.

Sterker nog, het verdient aanbeveling om onze aandacht juist te richten op een verdere inzet van robots op het werk.

Dat zegt Fabian Dekker, arbeidssocioloog en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ga er snel mee experimenteren
Op dit moment is er van robotisering in ons land bijna geen sprake. Dit is een gemiste kans, omdat nieuwe technologie bijdraagt aan betere producten, diensten en minder belastende arbeid. Bovendien neemt veel angst af zodra we eenmaal leren om met machines samen te werken. Om de vruchten te plukken van de nieuwste uitingsvorm van nieuwe technologie, is het daarom noodzakelijk om er snel mee te experimenteren. Daarbij is nog altijd een belangrijke rol weggelegd voor ‘klassieke’ instituten, zoals de vakbond, om technologie in goede banen te leiden.

Geen robotbelastingen maar co-creatie
Hierbij zou de insteek zich niet moeten richten op het afremmen van nieuwe technologie, zoals via de inzet van robotbelastingen, maar juist op het stimuleren van co-creatie, waarbij werkgevers, werknemers en technologie-ontwikkelaars zich gezamenlijk richten op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie.

Bron: Sociale Vraagstukken.nl, 16 maart 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.