"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet DBA nog grote gevolgen voor hoogopgeleide zzp’er

Wet DBA heeft nog altijd grote gevolgen voor hoogopgeleide zzp’er
Onlangs presenteerde de Kamer van Koophandel onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat veel zzp’ers in 2016 last hebben ondervonden van de Wet DBA. In reactie hierop stuurde staatssecretaris Wiebes een brief naar de Tweede Kamer waarin hij de onderzoeksresultaten nuanceert. Of sterker nog: weerlegt. “Hoe de resultaten van het onderzoek van de Kamer van Koophandel ook geïnterpreteerd moeten worden, onrust is er nog steeds”, is de zienswijze van Mike Korenvaar, Chief Legal Officer van de HeadFirst Source Group.

Wet DBA Opiniemonitor
“HeadFirst doet in samenwerking met haar partner ZP Zaken elk kwartaal onderzoek naar het sentiment omtrent de Wet DBA. Deze Wet DBA Opiniemonitor richt zich op zelfstandig professionals, ofwel hoogopgeleide zzp’ers die hun kennis op projectbasis ter beschikking stellen aan veelal grote organisaties. In november 2016, vlak voordat staatssecretaris Wiebes bekendmaakte dat de handhaving op de Wet DBA uitgesteld wordt naar 1 januari 2018, presenteerden we de laatste resultaten. Toen was ruim 38% van de zp’ers één of meer opdrachten misgelopen door de Wet DBA. Ook gaf 44% aan dat ze hun huidige opdracht niet meer (rechtstreeks) konden blijven uitvoeren. Volgende week brengen we de resultaten naar buiten van de meting die we in februari 2017 gedaan hebben. De cijfers worden momenteel geanalyseerd en vergeleken, maar ik kan al zeggen dat zzp’ers nog steeds heel veel last ondervinden van onzekerheid bij opdrachtgevers door toedoen van de Wet DBA.

Meer rust
De HeadFirst Source Group bedient in Nederland meer dan honderd grote opdrachtgevers, die gezamenlijk duizenden professionals inhuren.

Wij signaleren hier over het algemeen meer rust sinds bekend gemaakt is dat de handhavingsdatum 1 januari 2018 is. Veel opdrachtgevers bewegen mee met deze datum, ze stellen hun beleid uit of stemmen hun beleid hierop af. Er zijn echter ook nog steeds opdrachtgevers die bij hun keuze gebleven zijn geen of minder zp’ers in te huren, omdat daardoor ‘het probleem’ later in het jaar kleiner is. ‘Er is uitstel, geen afstel’, is de lezing. We adviseren onze opdrachtgevers momenteel vooral de rust te bewaren, maar grote organisaties hebben hier niet altijd een boodschap aan, omdat ze veelal ingericht zijn om dergelijke risico’s proactief uit te sluiten.

Zenuwachtig na de zomer
We voorzien dat opdrachtgevers na de zomer, als 1 januari 2018 weer dichtbij komt, opnieuw zenuwachtig worden. De verkiezingen komen eraan, daarna gaat een nieuw kabinet geformeerd worden, dan is het snel zomer. Van een nieuw kabinet kunnen we waarschijnlijk niet snel een gedegen oplossing voor de Wet DBA verwachten. Ik roep het huidige kabinet dan ook op: 1) snel de richting te bepalen en met concrete oplossingen te komen óf 2) nu al bekend te maken de handhavingsdatum op te schuiven naar 1 januari 2019. Dat het huidige kabinet voor 15 maart nog met een oplossing komt, lijkt gezien het verkiezingsreces niet realistisch. Dhr. Wiebes laat een structurele oplossing over aan het volgende kabinet. Wat rest voor de staatssecretaris is de mogelijkheid om voor 15 maart de handhavingsdatum verder op te schuiven; dit creëert extra rust bij opdrachtgevers – en daarmee bij zp’ers – en geeft het nieuwe kabinet de ruimte een gedegen zzp-beleid te formuleren.”

Mike Korenvaar, CLO, HeadFirst Source Group

De resultaten van de Wet DBA Opiniemonitor van februari 2017 worden in week 10 gepubliceerd op dbafeedback.nl en gerapporteerd op FlexNieuws.

Gerelateerd nieuws
21 februari 2017 Wiebes: KvK rapport ‘Zzp’ers en hun opdrachten’, cijfers in werkelijkheid veel positiever
13 februari 2017 KvK rapport ‘Zzp’ers en hun opdrachten’: 122.000 zzp’ers ondervinden omzetdaling door Wet DBA.

Flexnieuws geeft ruimte aan auteurs die een artikel willen plaatsen op Flexnieuws.