"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Vacaturetekst uitzondering nodig doelgroep Banenafspraak

Participatiewet » | Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten | Quotumwet


De aanjagers van de Banenafspraak in het bedrijfsleven en bij de overheid en in het onderwijs, Aart van der Gaag en Hans Spigt, vragen de aandacht van staatssecretaris Klijnsma van SZW voor een praktisch probleem.

Op dit moment blijkt het niet mogelijk om een vacature open te stellen voor alleen de doelgroep van de banenafspraak of om een duidelijk voorkeursbeleid te voeren op deze doelgroep.

Discriminatie
Wanneer werkgevers een vacature openstellen met de vermelding dat deze (enkel) bestemd is voor de uitvoering van de banenafspraak, kan dit gezien worden als discriminatie voor andere groepen. De gevolgen van een overtreding van de anti-discriminatiewet kunnen verstrekkend zijn.

Oplossing
In een brief aan de staatssecretaris dragen beide landelijke aanjagers zelf een mogelijke oplossing aan. Namelijk om in de Participatiewet een artikel op te nemen waarin, net als de uitzondering voor leeftijdsbeleid, wettelijk wordt geregeld dat ook voor het openstellen van een vacature specifiek voor de doelgroep banenafspraak, een uitzondering wordt gemaakt. Of door de doelgroep van de banenafspraak toe te voegen aan de mogelijkheden voor het voorkeursbeleid, zoals ook geldt voor chronisch zieken en gehandicapten.

Het oplossen van dit praktische probleem kan werkgevers helpen om een structurele bijdrage te leveren aan de realisatie van de banenafspraak, aldus beide aanjagers in hun brief aan de staatssecretaris.

Bron: VSO-werkgevers, 23 januari 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.