"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

De weg naar een optimale flexibele samenwerking

De weg naar een optimale flexibele samenwerking

Dit artikel is een compilatie ontleend aan het boek ‘Hoe flex is jouw organisatie?’
Aan de hand van actuele cijfers, quotes en bijdragen van onder andere de bovengenoemde experts, wordt in dit boek ingegaan op de flexibiliserende arbeidsmarkt, het zp-schap en het nieuwe werken.

De flexibele economie vraagt om nieuwe vormen van (samen)werken. De grens tussen flexibele en vaste medewerkers vervaagt. Als we kijken naar de zp’er, wordt duidelijk dat dat niet één type professional is. En met de nieuwe generatie ‘digital natives’ veranderen de rollen en organisatievormen ook nog eens voortdurend. We kijken er straks niet meer van op als we 20 verschillende werkgevers hebben in onze loopbaan. De vraag is wel hoe je als organisatie met regelmatige wisselingen van medewerkers ervoor zorgt dat kennis gewaarborgd blijft. Hoe blijf je toegang houden tot de kennis en kunde die nodig zijn om het bedrijf te laten groeien? En hoe werken we optimaal samen als alles flexibel wordt?

Het nieuwe werken, een nieuwe norm
Het nieuwe werken maakt medewerkers met een vast contract een stuk flexibeler. Zo kiezen professionals met jonge kinderen graag voor organisaties waar het nieuwe werken onderdeel van de organisatiecultuur en structuur uitmaakt. Zij hebben veel baat bij de mogelijkheid tot thuiswerken en het zelf in kunnen delen van werktijden.

Deze verandering vraagt om een aanpassing van het management, aangezien je als leidinggevende een stuk minder directe controle hebt over je medewerkers en meer op basis van vertrouwen zult moeten handelen. Willem de Lange, Emeritus Lector HRM Avans Hogeschool, zegt hierover: “Aansturen gaat meer via coaching en vereist meer vertrouwen in medewerkers. Uit onderzoek blijkt dat een grotere autonomie en meer verantwoordelijkheid van de medewerkers leidt tot een hogere productiviteit. Zo ontstaat een echte win-winsituatie. Het nieuwe werken brengt veel voordelen met zich mee.”

De hybride professional
Het nieuwe werken maakt vaste medewerkers een stuk flexibeler. De opkomst van de hybride professional, een professional die een vaste baan combineert met bijvoorbeeld ondernemerschap of maatschappelijke werkzaamheden, is mede door deze ontwikkeling dan ook niet te stoppen. Het aantal hybride professionals neemt vooral snel toe onder vrouwen, gepensioneerden en starters. Marc Boijens, Principal consultant change & transformation management bij Altran, zegt: “De hybride professional heeft naast inkomsten uit een onderneming ook inkomsten uit loon of pensioen. Hij kan vanuit een vaste basis zijn vleugels uitslaan.”

Het concept van de hybride professional brengt veel voordelen met zich mee, zowel voor de organisatie als voor de professional zelf. Niels Huismans, Business Development Manager bij FastFlex, ziet het profijt dat beide partijen hebben van deze ontwikkeling ook duidelijk terug: “Door de vrijheid die deze professional heeft, staan ontwikkeling en ontplooiing centraal en zullen zij makkelijker nieuwe inzichten kunnen aandragen. Ook zullen zij zich uiteindelijk meer betrokken voelen bij de organisatie wanneer zij met veel verantwoordelijkheid en vrijheid deel uitmaken van een organisatie, waardoor bedrijfsresultaten stijgen. De goodwill die een organisatie creëert bij een professional zal meer dan goedgemaakt en terugbetaald gaan worden.”

De hybride arbeidsvorm sluit ook naadloos aan bij nieuwe manieren van werken, zoals co-creëren. De ondernemende, enthousiaste en flexibele houding die deze professional vaak heeft zorgt, wanneer de organisatie en teamleden hiervoor open staan, voor motivatie binnen het team.

Relatie tussen werkgever en werknemer
De flexibilisering van de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat er kwalitatief goede mensen met een specifieke expertise ook tijdelijk kunnen worden ingezet. Wanneer er bijvoorbeeld een systeemovergang plaatsvindt, kan het van grote toegevoegde waarde zijn een expert in huis te halen gedurende een bepaalde periode. Ook het werken op projectbasis door een individuele professional gebeurt steeds vaker. Deze manier van werken wordt ook wel ‘Statement of Work’ genoemd en is met name in het buitenland al razend populair.

Voor organisaties is het belangrijk om te zorgen voor betrokkenheid. Betrokken medewerkers zorgen namelijk voor betere resultaten. Dit geldt ook voor de samenwerking tussen zelfstandigen en organisaties. ‘Goed opdrachtgeverschap’ en ‘goed opdrachtnemerschap’ zorgen voor een goede relatie. Het is altijd van belang dat beide partijen zich volledig inzetten.

Petra Biemans, Lector HRM en Persoonlijk Ondernemerschap, zegt hierover: “Je zult altijd te maken hebben met een werkgeversmarkt of een werknemersmarkt. In tijden van crisis zijn mensen blij als ze een opdracht kunnen uitvoeren, maar wanneer de banen voor het oprapen liggen, zullen zzp’ers veel selectiever zijn in het kiezen voor een opdracht. Echter zullen beide partijen ten alle tijden hun verantwoordelijkheid moeten nemen.”

De zoektocht naar aanbod van arbeid begint online
De zoektocht naar het juiste talent, waar vraag en aanbod van arbeid elkaar moeten vinden, begint steeds vaker op online platformen. Werkgevers en zp’ers gebruiken deze platformen om snel een goede match te vinden tussen vraag en aanbod, waardoor er snel stappen gezet kunnen worden en de samenwerking van start kan gaan. Ook professionals onderling vinden elkaar op deze platformen om bijvoorbeeld samen opdrachten te kunnen doen die ze individueel niet kunnen verrichten. Banenplatformen worden steeds laagdrempeliger, transparanter en minder complex. Op deze manier kan het contact snel tot stand komen zonder tussenpartij.
Omdat transparantie hoog in het vaandel staat wordt er op deze platformen veel gebruik gemaakt van referenties. Dankzij referenties is de reputatie van een organisatie vooraf duidelijk voor potentiële flexwerkers. Zo kan er nog sneller een gewenste match worden bereikt. Jeroen Sakkers, oprichter en directeur van Ratecard, benadrukt ook het belang van referenties: “Wat doet u als u op zoek bent naar een hotel, een restaurant of een taxichauffeur? Juist, ja: u zoekt via Booking.com, TripAdvisor of Uber en selecteert op kwaliteit dankzij de referenties op deze platforms. Bij het inhuren van flexwerkers zal het belang van referenties de komende jaren sterk toenemen.”

Het delen van kennis
Een externe professional wordt vaak aangetrokken om bepaalde specialistische kennis in huis te halen. Voor externen kan het soms lastig zijn om de kennis die zij in huis hebben te delen, aangezien ze zichzelf als onmisbaar willen neerzetten. Ook wordt het overdragen, opslaan en vastleggen van kennis niet altijd op een juiste manier gedaan, waardoor kennis verloren gaat wanneer de professional het bedrijf verlaat. Marc Loo, directeur bij FastFlex, benadrukt het belang van kennisoverdracht en geeft managers graag een advies mee: “In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om tijd te vinden voor kennisoverdracht. Goede bedoelingen en heldere afspraken zijn vaak niet genoeg. Het is voor managers dan ook aan te raden om regelmatig te controleren of de kennisoverdracht volgens plan verloopt. Bewaking hiervan moet dus een onderdeel zijn van het gehele traject.”

Organisaties kunnen het delen van kennis stimuleren door van tevoren af te spreken welke kennis er aan het eind van de looptijd van het contract moet worden overgedragen. Het is belangrijk dat de kennis die behouden moet blijven inzichtelijk wordt gemaakt. Het delen van kennis kan door middel van nauwe samenwerken tussen interne en externe medewerkers en bijvoorbeeld kennisdeelsessies.

Bron: ‘Hoe flex is jouw organisatie’, uitgave verkrijgbaar bij FastFlex

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.