"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Waarom steunt Commissie Boot de modelovereenkomsten?’

Fiscalist Boris Emmerig (Holla Advocaten) heeft zich verdiept in de brief die Staatssecretaris Wiebes afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de Wet DBA.

Emmerig is een van de best ingevoerde juristen op het gebied van de Wet DBA. Hij heeft zich ook gebogen over de uitkomsten van het rapport van de Commissie Boot, die het stelsel van modelovereenkomsten heeft geanalyseerd en getoetst aan het arbeidsrecht, het fundament onder de Wet DBA. Die commissie is niet mild in zijn oordeel.

Emmerig heeft de tweede voortgangsrapportage Wet DBA van de Staatssecretaris en het rapport van de Commissie Boot samengevat in een serie slides.

Aanbevelingen Commissie Boot
“De Belastingdienst krijgt er van de Commissie Boot wel heel hard van langs,” concludeert Emmerich. “Zo zijn mensen volgens Boot op het verkeerde been gezet als ze een algemeen model hebben gebruikt. Bovendien is de Belastingdienst volgens de commissie niet consistent, de rechtsgelijkheid is niet gewaarborgd, men past het civiele toetsingskader niet goed toe, men is te streng, er is geen duidelijkheid over toetsing achteraf, geen eenduidig criterium voor toetsing overeenkomsten, de Wet DBA is ambivalent en voldoet niet aan de doelstellingen etc. etc. Met zulke conclusies (zie ook de slides) begrijp ik eigenlijk niet dat men dan toch adviseert om door te gaan met het systeem van modelovereenkomsten.” Lees meer

Bron: ZiPconomy, 22 november 2016

Zie ook: Belastingdienst gaat zzp’ers volgend jaar niet controleren

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.