"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Start People biedt jongeren werk en woonruimte Amsterdam-West

Start People heeft voor werkende jongeren 170 gloednieuwe studio’s in Amsterdam-West beschikbaar.

Op deze manier wil het bedrijf werkende jongeren helpen die op zoek zijn naar betaalbare woonruimte. Daarnaast wil Start People zo werkgevers ondersteunen om geschikte werknemers te vinden en te binden.

Een eigen woonruimte vinden is lastig. Zeker in Amsterdam, en zeker voor jongeren. Het beschikbare aanbod is beperkt, er worden vaak hoge huren gevraagd en bovendien is de zoektocht naar een woning tijdrovend en moeilijk in te passen in een drukke werkweek. Helemaal moeilijk wordt het als die woonruimte betaalbaar, goed bereikbaar met auto of OV en een beetje comfortabel moet zijn.

Alle energie gericht op werken en ontwikkeling
Start People vindt het belangrijk dat werkend talent kan beschikken over passende woonruimte. Dat is voor henzelf belangrijk, maar ook voor de bedrijven en organisaties waar de jongeren werken. Jonge werknemers die tevreden zijn over hun woonsituatie, zijn minder snel geneigd een andere baan te zoeken.

Om werkgevers en werkende jongeren te ondersteunen is Start People een bijzondere samenwerking aangegaan met een organisatie die in Amsterdam-West een woonconcept ontwikkelt. Dankzij deze overeenkomst kan Start People werkende jongeren helpen zodat ze hun energie niet langer aan randvoorwaarden hoeven te verspillen, maar zich volledig kunnen richten op hun ontwikkeling en baan. Ook de opdrachtgevers van Start People zijn er dus bij gebaat.

Het woonconcept bestaat uit studio’s in Amsterdam-West. Voor het grootste deel van deze woningen kunnen werkende jongeren in aanmerking komen die niet ouder zijn dan 28 jaar en een opleiding op maximaal mbo-niveau hebben afgerond. Daarnaast is er ook ruimte voor werkende jongeren met een hbo-/wo-opleiding om zich aan te melden. De woningen komen in februari 2017 beschikbaar.

Start People selecteert voor werkgevers de beste kandidaten voor hun vacatures. Als de gekozen kandidaat ook past binnen het profiel van het woonconcept, wordt die door Start People ook begeleid bij de inschrijving om kans te maken op een van de 170 beschikbare woonunits.

Ook de medewerkers van de werkgever kunnen worden bemiddeld als zij passen in de criteria van het woonconcept.

Meer informatie op www.startpeople.nl/werken-wonen.

Bron: Start People, 22 november 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.