"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

FlexInnovatieFonds nieuwe editie 2017

FlexInnovatieFonds nieuwe editie 2017

De vierde editie van het FlexInnovatieFonds, de populaire jurywedstrijd in de flexbranche, is een feit.

Eerdere edities vonden plaats in 2013, 2014 en 2015.

Finale op donderdag 23 maart
“We hebben een jaar pauze genomen,” zegt bestuursvoorzitter Ed van Viegen. “Dat was nodig om nieuwe sponsors te zoeken. Hoofdsponsor PSC wilde na 3 jaar wel door, maar niet meer als hoofdsponsor. Nieuwe sponsors waren weliswaar snel gevonden, maar je moet ook goed naar de kalender kijken om te zien wat past voor de flexbranche. Daarbij bleek het voorjaar de beste periode en werd het donderdag 23 maart 2017.”

Groei aantal deelnemers en bezoekers
Van Viegen is zeer positief gestemd over deze nieuwe editie. “De branche staat bol van de technische innovaties. Denk aan nieuwe manieren voor het online vinden van kandidaten. Maar ook op het gebied van sociale innovatie is er veel in beweging, denk aan nieuwe initiatieven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen. Wij zagen die groei terug in het aantal deelnemers aan onze wedstrijd en in het aantal bezoekers van de finale.”

Gewijzigde opzet
De basis van het FlexInnovatieFonds blijft een jurywedstrijd met 6 finalisten. De opzet is wel sterk gewijzigd. “Zo zullen de deelnemers naast hun eigen plan, ook volgens een vast format door de jury worden beoordeeld,” zegt Van Viegen. “Dat maakt de jury beoordeling nog objectiever. Daarnaast zullen de finalisten zorgvuldig worden voorbereid op de finale. Zo zullen zij hun presentatie kunnen oefenen voor professionele investeerders. Van elke finalist maken wij een korte film. Zo investeren wij in de kwaliteit van alle deelnemers. Tijdens de finaledag presenteren de finalisten zich aan de jury, zodat er inhoudelijk stevig op de plannen kan worden ingegaan. Het publiek ziet van elke finalist zijn of haar film, waaraan een aparte publieksprijs wordt gekoppeld. Op deze manier bedienen we iedereen op maat en krijgen alle finalisten hoogwaardige feedback.”

Nieuwe hoofdsponsor: Pivoton
Hoofdsponsor van het FlexInnovatieFonds is Pivoton uit Ede. Het doel van het FlexInnovatieFonds wordt door Pivoton ondersteund vanuit haar vernieuwende kijk op hoe de flexbranche en IT zich aan het ontwikkelen zijn en welke IT producten en diensten daarbij horen. Pivoton CEO Roel Keizer is al vanaf de start van het FlexInnovatieFonds betrokken als lid van de jury en zo lang sponsort Pivoton ook al. “Ik ben heel blij dat Pivoton nu het hoofdsponsorschap op zich neemt. Daarnaast dragen Mazars en de NBBU financieel bij aan ons initiatief,” zo licht Van Viegen toe. “Verder ben ik er zeer trots op dat een grote groep trouwe sponsors opnieuw bereid is geweest om hun diensten ter beschikking te stellen, om zo de prijswinnaars straks een vliegende business start te kunnen geven.”

Jury
De jury bestaat uit Hein Pouw, Ilonka Jankovich, Jurriën Koops, Roel Keizer, Pieter Waasdorp, Ellen van Hierden (voorzitter), Niels Raaphorst en Laurens van Nues.

Prijzen
FlexInnovatieFonds stimuleert vernieuwing in de flexbranche door het uitreiken van een prijs voor het meest innovatieve businessplan. De finale vindt plaats op een innovatieve locatie, centraal in Nederland.
Winnaars krijgen een pakket start-up diensten, door de sponsors ter beschikking gesteld. Denk hierbij aan coaching, gebruik van softwarepakketten, consultancy, beschikbare kantoorruimtes, vormgeving van de website et cetera.

Het prijzenpakket heeft een totale waarde van 85.000 euro aan diensten en is als volgt verdeeld:
Nummer 1 – 50.000 euro
Nummer 2 – 25.000 euro
Nummer 3 – 10.000 euro

Meedoen?
Deelnemers kunnen tot eind december hun plannen indienen.
Eind januari 2017 worden de finalisten bekend gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.flexinnovatiefonds.nl

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.