"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

MVO Solutions – Uitzendondernemer van het Jaar 2016

Maandag 24 oktober organiseerde ABN AMRO samen met partners Flexmarkt en WePayPeople een event waarbij 5 genomineerde uitzendbedrijven een pitch gaven voor een jury.

Deze 5 uitzenders zijn door die jury uit een grotere groep uitzenders geselecteerd. Collega Rogier Brinker (RM zakelijke dienstverlening Commercial Clients Noordwest) zat namens onze bank in die jury. Andere juryleden waren Esther Raats (Zakenvrouw van het jaar en SER lid), Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland en Frank van Gool (directeur van uitzendbureau Otto Workforce).

MVO Solutions kwam hierbij als onbetwiste winnaar uit de strijd.
Op de tweede plaats kwam Match4U en de derde plaats werd behaald door Werktalent.

Criteria die de jury gebruikt heeft om tot de 5 genomineerde uitzenders te komen zijn:

– Wat is de visie op de ontwikkeling van de uitzendmarkt; welke uitdagingen worden gesignaleerd en op welke wijze wordt daarop geanticipeerd in de externe bedrijfsstrategie?
– Wat is de visie op de eigen bedrijfsvoering; wat zijn de sterke en zwakte punten van de onderneming, waarop is in de interne bedrijfsstrategie de focus gericht?
– Wat is de visie op een toegestuurde fictieve casevraag

MVO Solutions heeft een prijsbedrag gewonnen van € 15.000,- en mag zich uitzendondernemer van het jaar 2016 noemen.

MVO Solutions winnaar Uitzendondernemer van het Jaar 2016
De winnaars van MVO Solutions met hun prijs en jurylid Esther Raats

Bron: ABN AMRO insights, 24 oktober 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.