"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ZZP Nederland 3 oktober DBA-TOP

Via het Meldpunt DBA van Stichting ZZP Nederland hebben verschillende toonaangevende bedrijven laten weten, dat zij in gesprek willen met staatssecretaris Wiebes over de werkbaarheid van de DBA, die in plaats is gekomen van de VAR.

Deze opdrachtgevers vrezen, dat de Belastingdienst goedgekeurde zzp-contracten in de praktijk toch als dienstbetrekking zal beschouwen, zodat ze achteraf als werkgever worden aangemerkt, met verstrekkende financiële risico’s. Daarnaast doen allerlei spookverhalen over razzia’s en torenhoge boetes de ronde, die mede in stand worden gehouden door een aantal bemiddelingsbureaus en payrollbedrijven, die misbruik maken van deze situatie om hun eigen omzet te verhogen.

Onzekerheid over werkbaarheid DBA
De laatste maanden is de onzekerheid onder zowel zzp’ers als opdrachtgevers over de werkbaarheid van het systeem van modelcontracten niet afgenomen, zo bleek uit het Meldpunt DBA van Stichting ZZP Nederland. Het zijn met name grotere bedrijven in bijna alle sectoren, die aangeven alleen nog met zzp’ers in zee te willen gaan, als er geen onverwachte risico’s op werkgeverschap zullen opduiken. De NPO heeft namens de Publieke Omroepen in een brief aan de staatssecretaris gevraagd om een gesprek over de ontstane situatie. Onder zzp’ers die al jaren succesvol ondernemer zijn, leeft de angst, dat zij opdrachten mis zullen lopen, als grote bedrijven en instellingen door de DBA hun toevlucht nemen tot payroll- en uitzendconstructies. “Het kan nooit de bedoeling zijn, dat door de DBA zelfstandige ondernemers hun ondernemerschap moeten opgeven om als flexwerker door het leven te gaan”, zegt voorzitter Maarten Post. Enkele zzp’ers uit het Meldpunt DBA van ZZP Nederland vertellen op 19 september in RADAR over hun situatie: zij willen een oplossing op korte termijn.

DBA-TOP
Stichting ZZP Nederland blijft niet aan de zijlijn roepen, dat het anders moet, maar heeft het initiatief genomen om op 3 oktober de DBA-Top te organiseren. De staatssecretaris heeft zijn deelname toegezegd en spreekt met opdrachtgevers en opdrachtnemers over de belangrijkste knelpunten, op zoek naar een werkbare oplossing. De doelstelling van de DBA-TOP is om bestaande reserves en onzekerheden ten opzichte van de DBA bij opdrachtgevers wegnemen, zodat zij het aandurven om contracten af te sluiten met zelfstandige ondernemers in plaats van hun toevlucht te nemen tot uitzend- en payroll-constructies. “Wij zullen alles in het werk stellen om de ondernemersvrijheid van onze achterban in volle glorie te laten voortbestaan” zegt voorzitter Maarten Post. “Dat bereik je niet door alleen maar kritiek te uiten, maar vooral door op constructieve wijze te werken aan een oplossing.”

Bron: ZZP Nederland, 19 september 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.