"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘Maatwerk in arbeidsduur werkt beter’

De dominantie van de 8-urige werkdag schaadt de flexibiliteit en productiviteit van organisaties. Een standaard arbeidsduur is niet meer van deze tijd, aldus Ben Jansen, CEO van Déhora Consultancy Group.

Hij refereert aan telecom-miljardair Carlos Slim van América Móvil, die recentelijk voor een 3 x 12-urige werkdag heeft gepleit.
Ook een 6-urige werkdag is niet maatgevend.

Arbeidstijden horen in een duurzame samenleving juist voor iedereen maatwerk te zijn, vindt Jansen.

‘Ook actueel zijn de proeven die gedaan worden met de 6-urige werkdag die al jaren gedaan worden in de Scandinavische landen’, licht Jansen toe. ‘Een 6-urige werkdag past niet bij alle werksituaties. Daarnaast is er geen bewijs dat de economie in de breedte hiervan zal profiteren of dat het tot een werk-privé balans leidt die de gezondheid en het welzijn sterk bevordert.’

Steeds meer werknemers prefereren een andere werkvorm dan de 8-urige werkdag. Duidelijk is dat de voorkeuren hierbij sterk individueel bepaald worden. Vaak heeft dat te maken met de aard van het werk en/of het werkproces. Zo kan bijvoorbeeld het werk te zwaar zijn om gedurende 8 uren achtereen uit te voeren (denk aan staande beveiligingstaken) of vraagt het werkproces om een verlengde werkdag (denk aan transmeridiane vluchten).

Maatwerk in werktijden
Anders is dat met maatwerk in werktijden. Zelfroosteren in organisaties laat zien dat dit uitstekende resultaten oplevert. Voor werkgever, werknemer en klant! Maatwerk, waarbij per situatie een goede balans gevonden wordt tussen de belangen van de werknemer en de werkgever, is de enige juiste keuze voor nu en voor in de toekomst.

Bron: Déhora Consultancy Group, 12 september 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.