"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkloosheid daalt naar 6%

Nederland had in juli 541 duizend werklozen, dat is 6,0 procent van de beroepsbevolking.

In april van dit jaar waren er nog 572 duizend werklozen, 6,4 procent van de beroepsbevolking. Het percentage werkloze 45-plussers daalt het sterkst. Sinds april zijn er 40 duizend mensen met betaald werk bijgekomen. Dit meldt CBS. UWV telde eind juli 432 duizend WW-uitkeringen.

Werklozen en WW-uitkeringen maandcijfers tot en met juli 2016 - bron CBS en UWV

UWV verstrekt minder nieuwe WW-uitkeringen
UWV verstrekte de eerste zeven maanden van dit jaar 300 duizend nieuwe WW-uitkeringen, dat is 50 duizend minder (-14 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 55-plussers was de daling lager (-8 procent). Vanuit alle sectoren nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf. Vooral vanuit de bouwnijverheid, de sector zorg en welzijn, de grafische industrie en de uitzendbedrijven kwamen er minder aanvragen voor een uitkering binnen.

UWV: verdere daling WW-uitkeringen, maar toename vanuit onderwijs
Voor de vierde maand op rij daalde het aantal lopende WW-uitkeringen. UWV telde eind juli 432 duizend lopende WW-uitkeringen, bijna 7 duizend (-1,6 procent) minder dan in juni. Onder jongeren tot 25 jaar was de afname procentueel het grootst. Het aantal uitkeringen nam relatief het sterkst af vanuit seizoengevoelige sectoren als de bouwnijverheid en de landbouw. Vanuit het onderwijs liep het aantal WW-uitkeringen in juli op door het beëindigen van tijdelijke contracten aan het einde van het schooljaar.

Percentage werkloze 45-plussers daalt sterkst
Het aantal werklozen daalde van 572 duizend in april naar 541 duizend in juli. Het werkloosheidspercentage nam in die periode af van 6,4 naar 6,0. De afname vond plaats onder werklozen van alle leeftijdsgroepen, maar was het sterkst onder 45-plussers. Onder jongeren tot 25 jaar daalde de werkloosheid de laatste drie maanden van 11,2 procent (april) naar 10,8 procent (juli), onder de 25- tot 45-jarigen ging dit van 4,8 naar 4,7 procent en onder 45-plussers van 6,1 naar 5,6 procent. De totale werkloosheid daalt al sinds begin 2014.

Bron: CBS, 18 augustus 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.