"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

KvK: Groei bedrijven sinds januari voor 99% ZZP’ers

In de periode van 1 januari tot 1 augustus 2016 zijn er 36.841 bedrijven bijgekomen. Deze groei komt voor 99% voor rekening van zzp’ers.

Dit blijkt uit de recente cijfers van het Handelsregister van de KvK.

66% van de nieuw gestarte bedrijven is zzp’er en 33% bestaat uit parttime vestigingen. Het mkb is met 1% gestegen en het Grootbedrijf is met 21 hoofdvestigingen geslonken (was 1.120 in januari 2016).

Download KvK Bedrijvendynamiek juli 2016.

50% ZZP
Het totaal aantal registreerde vestigingen bedraagt op 1 augustus op 1.814.915, waarvan 1.730.303 een hoofdvestiging, bestaande voor 50% uit zzp’ers en 24% uit mkb’ers.

kvk bedrijvendynamiek 1

Minder starters
In vergelijking met 2015 zijn er in juli van dit jaar 5% minder bedrijven gestart, namelijk 12.985. Dat is ook terug te zien in de top 5 van meest populaire sectoren voor zzp en mkb. Bij zzp’ers deed zich alleen een groei voor in de sector gezondheid, voor mkb geldt dat enkel in de horeca.

kvk2

Stoppers en faillissementen
Het hoogste aantal faillissementen doet zich voor bij het mkb, hoewel ook 7% van de parttime bedrijven failliet gaat.

Landelijk
Procentueel deed de sterkste groei van starters zich voor in de provincies Noord-Holland en Drenthe met respectievelijk 3% en 15%. Van alle provincies onderscheidt Drenthe zich in juli met de meeste starters en de minste stoppers in vergelijking met juli 2015. Daarentegen kampen de provincies Groningen en Flevoland met zowel een daling van het aantal starters en een stijging in het aantal stoppers en faillissementen.

Bron: KvK, 9 augustus 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.