"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Pilot Randstad/COA helpt 61% vergunninghouders aan werk

December vorig jaar startten het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Randstad een pilot om 95 vergunninghouders te begeleiden naar werk. Bij 61% van de ‘jobready’ vergunninghouders is dit gelukt.

De organisaties wilden de afgelopen 6 maanden vergunninghouders (ex-asielzoekers met een verblijfs- en werkvergunning) in asielzoekerscentra die op korte termijn een woning in provincie Utrecht zouden krijgen, bemiddelen en begeleiden naar werk. Volgens Randstad en het COA maakt de pilot duidelijk dat het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor deze doelgroep maatwerk vergt op lokaal niveau.

44% jobready
In de pilot waren in totaal 44% van de door het COA voorgeselecteerde vergunninghouders ‘jobready’. Dit betekent dat ze de Nederlandse en/of Engelse taal machtig zijn, gemotiveerd zijn om te werken en flexibiliteit hebben ten aanzien van het soort werk. Naast het niet machtig zijn van de taal waren vergunninghouders in veel gevallen niet ‘jobready’ vanwege stressfactoren zoals het wachten op huisvesting en gescheiden zijn van het gezin.

Taal en actuele kennis
Gebleken is dat vooral wervingseisen op het gebied van taal en specifieke kennis voor sectoren ICT en techniek een belemmering vormen voor het vinden van werk. De pilot brengt verder aan het licht dat de snelle ontwikkelingen in de techniek en ICT ervoor zorgen dat de kennis van jobready vergunningshouders niet aansluit op de eisen. Vooral in technische beroepen is actuele kennis en relevante recente werkervaring van belang.

Bron: Randstad, 5 juli 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.