"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AWVN: minder openstaande cao’s

Het aantal werknemers waarvan de cao over de einddatum is, is de afgelopen 12 maanden sterk gedaald.

Een jaar geleden vielen bijna 2 miljoen werknemers onder een ‘openstaande’ cao. Eind juni waren dat er minder dan 1 miljoen.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandelijkse bericht over het verloop van de cao-onderhandelingen. AWVN is de belangrijkste arbeidsvoorwaardenadviseur van werkgevers en betrokken bij het merendeel van alle 900 Nederlandse cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.

Het is in cao-onderhandelingen vrij gebruikelijk dat een einddatum verstrijkt voordat een nieuw contract wordt gesloten. Vorig voorjaar was het aantal verlopen cao’s en het bijbehorende werknemersaantal erg hoog en sprak de Tweede Kamer nog zijn zorg uit over het moeizaam verlopende cao-overleg. Volgens AWVN is de achterstand nu ingelopen en is er sprake van een normale situatie. Volgens de werkgeversvereniging heeft vooral het sluiten van een aantal zeer grote cao’s bij de overheid en gesubsidieerde sectoren bijgedragen aan het veranderde beeld.

In juni werden 36 nieuwe akkoorden gesloten. De door werkgevers en werknemers vorige maand afgesloten cao’s kennen een loonafspraak van 1,5 procent. Dat is gelijk aan het gemiddelde van 1,5 procent van de eerdere maanden van het jaar en betekent een koopkrachtstijging van meer dan 3 procent voor werknemers.

Bron: AWVN, 6 juli 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.