"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Asscher: ‘Verdringing door arbeidsmigratie moet stoppen’

| Detacheringsrichtlijn | Richtlijn 96/71/EG |


Minister Asscher dreigt met maatregelen, wanneer de Europese Commissie niet snel optreedt tegen oneerlijke concurrentie door arbeidsmigratie.

Hij roept Brussel met klem op de regels zo te veranderen dat Oost-Europeanen voortaan niet meer tegen lage lonen in West-Europa kunnen werken.

Anders ‘kan Nederland het er niet bij laten zitten’, aldus Asscher in gesprek met BNR.
‘Vanwege de Europese regels is bij ons een Oost-Europese bouwvakker goedkoper dan een Nederlandse. Dat moet ophouden. De Commissie moet daar wat aan doen.’

Bron: BNR, 8 juli 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.