"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

‘WWZ heeft averechts effect’

| Download Wet Werk en Zekerheid |

Zowel kleine als grote werkgevers hebben nog altijd grote problemen met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Dat schrijft DFT.

De WWZ werd vorig jaar ingevoerd om het ontslagrecht te versoepelen en te vereenvoudigen. Werknemers met een vast of tijdelijk contract hebben sindsdien recht op een transitievergoeding bij ontslag. Verder is door de wet de termijn voor tijdelijke contracten verkort, zodat flexwerkers sneller in aanmerking komen voor een vast contract.

Averechts effect
Jurist arbeidsrecht Pascal Besselink geeft aan dat het percentage afwijzingen onder de WWZ met zo’n 30 tot 40% juist hoger is dan voor de invoering (toen werd 10 tot 15% van de verzoeken afgewezen). Juridisch adviseur Marco Veenstra (AWVN) beaamt dit: “De doelstellingen worden bijna nergens gehaald. Vooral mkb’ers nemen nauwelijks mensen in vaste dienst.”

Niet alleen kleine werkgevers
Naast kleinere werkgevers nemen ook buitenlandse multinationals als gevolg van de wetgeving liever geen werknemers meer in vaste dienst, zegt advocaat en belangenbehartiger van multinationals Mariëlle Daudt (Jones Day). “Het ontslagrecht is eerder ingewikkelder dan soepeler geworden. De invoering van de WWZ heeft het vestigingsklimaat voor grote bedrijven zeker niet aantrekkelijker gemaakt”.

Kritiek
Eerder uitten werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland al kritiek op de WWZ. Minister Asscher heeft deels toegegeven aan deze kritiek, door een wijziging door te voeren in de ketenbepaling rond seizoensarbeid. Daarnaast heeft hij aangegeven het knelpunt rond de loondoorbetaling bij ziekte te willen aanpakken.

Bron: DFT, 30 juni 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.