"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

ABU, ABN AMRO en UWV – ‘Werken in de toekomst’

Flexibilisering, robotisering en digitalisering zorgen ervoor dat de wereld van werk verandert. Hoe gaan deze veranderingen eruitzien en hoe wordt het werk in 2026 georganiseerd?

Hoe krijgt de productie invulling en wat betekent dat voor arbeidsrelaties? ABU, ABN AMRO en UWV hebben het initiatief genomen om samen met De Argumentenfabriek op zoek te gaan naar de antwoorden. Het resultaat is het boek Werken in de toekomst, met daarin vier mogelijke scenario’s. Het boek is op 13 juni gepresenteerd.

In vier verschillende scenario’s wordt een beeld geschetst van hoe de arbeidsverhoudingen in het jaar 2026 eruit kunnen zien. De toekomstvisie, die tot stand is gekomen onder begeleiding van De Argumentenfabriek en met hulp van vijftig deskundigen uit de wetenschap en de polder, heeft als doel een bijdrage te leveren aan het debat over de veranderende Nederlandse arbeidsmarkt.

Jurriën Koops, directeur ABU: “De toekomst van werk houdt ons bezig, niet alleen in Nederland. De ILO (International Labour Organization) heeft met het programma ‘The Future of Work’ landen opgeroepen om met dit onderwerp aan de slag te gaan. ABU, UWV en ABN AMRO hebben hieraan gezamenlijk gehoor gegeven. De toekomst van werk begint immers vandaag. Het onderzoek is geen wetenschappelijke exercitie, maar het resultaat van het denkwerk van tientallen experts. Het zijn bijzondere en vernieuwende vergezichten geworden, die vragen en discussie zullen oproepen. En dat is ook precies de bedoeling.”

Han Mesters, sector banker ABN AMRO: “Grote organisaties wereldwijd herzien hun structuur en bedrijfscultuur. Ze kiezen voor een plattere organisatiestructuur en werken samen in zelfsturende teams. Het besef groeit dat de bedrijfscultuur belangrijk is om talent binnen te halen, juist in tijden van automatisering en digitalisering. Kwaliteiten zoals empathie, creativiteit en de interpretatie van data creëren in toenemende mate het onderscheidend vermogen van een organisatie. De vraag wat dit betekent voor arbeidsrelaties in 2026 is voor ons een zeer interessante.”

Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie UWV: “De arbeidsmarkt verandert razendsnel, werkprocessen wijzigen voortdurend. Dit vraagt om meer flexibiliteit van bedrijven, maar stelt ook hogere eisen aan de beroepsbevolking. Werknemers hebben op hun beurt ook behoefte aan meer flexibiliteit. Een goede balans tussen werk en privé wordt steeds belangrijker gevonden. Ik hoop dat dit boek een inspiratie is voor alle partijen die nadenken over de toekomst van werk.”

Meer weten – boek bestellen
Op www.werkenindetoekomst.nl staat meer achtergrondinformatie over het onderzoek ‘Werken in de toekomst’. Daar is het boek ook te bestellen.

Bron: ABU, 13 juni 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.