"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Verhoging minimumjeugdloon zet jonge laagopgeleiden in de kou

Paul Haarhuis (Commercieel Directeur Timing Uitzendteam) tempert in het FD de juichstemming over de gefaseerde verhoging van het minimumjeugdloon.

“De enigen die hiervan gaan profiteren zijn hoger opgeleide jongeren. Onder lager opgeleiden zal de jeugdwerkloosheid juist weer gaan stijgen. En dat niet alleen, de kans neemt toe dat deze groep uiteindelijk volledig de aansluiting met de arbeidsmarkt gaat missen, met alle uitwassen van dien.

De groep die het lastigst te bemiddelen is, zijn de lager opgeleiden. De zogeheten doeners. De enige stimulans voor werkgevers om hen in dienst te nemen, blijft een financiële. Oftewel: zo laag mogelijke kosten. En juist dit voordeel valt weg met het verhogen en deels afschaffen van het minimumjeugdloon.

Als de veranderingen straks worden doorgevoerd, wordt deze ingang voor hen permanent afgesloten (…. want het werk wordt uitbesteed in lage lonen landen…). Deze jongeren komen dan niet meer aan het werk.

Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn de fundamenten al langer flink aangetast, maar nu dreigt onherstelbare betonrot.”

Bron: FD, 28 april 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.