"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Randstad aan de slag met Marktvisie voor betere samenwerking

Randstad aan de slag met Marktvisie voor betere samenwerking

Randstad en twaalf andere, belangrijke leveranciers voor de bedrijfsvoering van onder meer Rijkswaterstaat hebben woensdag 30 maart de Marktvisie getekend.

De Marktvisie is een gezamenlijk initiatief van opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, brancheverenigingen en marktpartijen. Het doel is voorbereid te zijn op de toekomst, met meer ruimte voor vernieuwing om aan de complexe maatschappelijke opgaven tegemoet te komen. Een goede samenwerking, lerende sectoren en een goede kennisuitwisseling en –borging zijn noodzakelijk om aan die opgaven te voldoen. Rijkswaterstaat kan daar alleen op inspelen als intern en extern goed wordt samengewerkt. Daarom is de Marktvisie relevant voor alle inkoopdomeinen.

Ondertekening Marktvisie

De ondertekening gebeurde op de Marktdag van Rijkswaterstaat in aanwezigheid van de directeur-generaal Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat. De Marktvisie geeft een eerste aanzet voor een verdere concretisering per opdrachtgever en opdrachtnemer. De leveranciers zullen samen met Rijkswaterstaat verder aan de slag gaan met het in de praktijk brengen van de uitgangspunten van de Marktvisie.

Jan Hendrik Dronkers: “We hebben op de Marktdag specifiek aandacht gegeven aan de leveranciers voor onze bedrijfsvoering. Bij het werk aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland zijn de partners van Rijkswaterstaat in de bedrijfsvoering essentieel, of het nu gaat om middelen om gladheid te bestrijden, catering of de inhuur van personeel en inkoop van kantoorartikelen. Bedrijfsvoering is de smeerolie van onze organisatie. Ik ben verheugd dat een groot aantal leveranciers met ons een nieuwe stap in onze samenwerking wil zetten. Ik moedig hen aan dat zij het gedachtengoed van de Marktvisie samen met ons verder brengen.”

Bron: Randstad, 5 april 2016, zie ook Marktvisie

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.