"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Asscher staakt uitvoering Payroll wetgeving

Minister Asscher (SZW) zal niet met nieuwe wetgeving komen rondom payroll.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij ‘op dit moment nog geen uitvoering’ te geven aan de zogenoemde motie Hamer.

Lees de brief van minister Asscher aan de Tweede Kamer

De minister noemt twee redenen waarom hij geen nieuwe wetgeving zal voorstellen. Enerzijds heeft het kabinet ‘geen overeenstemming bereikt over de reikwijdte van de gelijke behandeling waar in genoemde motie om wordt verzocht’. Anderzijds, zo schrijft hij, zijn ‘sociale partners niet gekomen tot een eensluidend advies over driehoeksrelaties waaronder payrolling’. Voor de begrotingsbehandeling 2017 zal de minister de Kamer nader informeren.

Bron: Tweede Kamer, 21 april 2016

Reactie NBBU:
“De NBBU heeft altijd grote bezwaren geuit tegen de kabinetsvoornemens rondom payroll. Uitgangspunt was dat de arbeidsvoorwaarden gelijk getrokken moesten worden. Dat was een onnodige veronderstelling. De beloning voor payrollkrachten is al gelijkwaardig aan die voor medewerkers in dienst van de opdrachtgever. NBBU-leden passen sinds jaar en dag voor payroll-krachten de inlenersbeloning toe vanaf dag één. Payroll-medewerkers hebben een eigen pensioenregeling en recht op scholing.” Lees meer

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.